HACCP-check zorginstellingen

HACCP-check zorginstellingen

Achtergrond

Indien u als zorginstelling actief bent met voedselverstrekking dient u dit op een geschikte wijze te verzorgen. Hierop zijn de HACCP-principes van toepassing. Deze HACCP-principes zijn voor zorginstellingen uitgewerkt in hygiënecodes.

Op de website van het Voedingscentrum zijn deze hygiënecodes te downloaden.

Welke hygiënecode moet u kiezen?

U gebruikt de Hygiënecode voor woonvormen als een kleine groep bewoners zo veel mogelijk een ‘gewoon’ huishouden voert. Er worden activiteiten samengedaan, zoals samen eten, boodschappen doen, samen te koken of mee te helpen koken, af te wassen of te bestellen en eten op te warmen.

U gebruikt de Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie als er complexe handelingen uitgevoerd worden, zoals het koelen en opwarmen van meerdere maaltijden en het portioneren van maaltijden. De bewoners zijn niet betrokken bij klaarmaken van het eten.

Is het onduidelijk welke keuze u moet maken dan kan de beslisboom op de website van het voedingscentrum u wellicht verder helpen.

Voldoet u aan de eisen van de hygiënecode?

Onderdeel van de hygiënecodes is dat u zelf tenminste jaarlijks moet beoordelen of u nog aan de richtlijnen voldoet. Daar zijn ook checklists voor te downloaden op de website van het Voedingscentrum.

U mag dit dus zelf doen. Wilt u dit echter door een onafhankelijke deskundige laten toetsen dan kunt u daarvoor bij ons terecht. Het kan erg verfrissend zijn om een externe naar uw situatie te laten kijken. U gaat daarmee bedrijfsblindheid tegen. Daarnaast kunnen we direct met u meedenken over en helpen bij een oplossingsrichting.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens HACCP minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?