HACCP-certificaat

HACCP-plan of HACCP-certificaat?

HACCP is een methodiek die wordt toegepast voor de beheersing van voedselveiligheid.
Het hebben van een HACCP-plan is wettelijk verplicht voor alle organisaties die zich met voeding bezig houden.
Een HACCP-plan is niet hetzelfde als een HACCP-certificaat. Het hebben van een HACCP-certificaat is niet wettelijk verplicht. Dat kan wel worden vereist door (potentiele) afnemers, maar het is niet verplicht vanuit de wet.

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is dus een systematiek die wereldwijd wordt gehanteerd voor de vaststelling en beheersing van voedselveiligheidsrisico’s. De verplichting voor het invoeren van de HACCP-regels ligt vast in wetgeving, namelijk de Algemene Levensmiddelen Verordening. Deze HACCP-regels zijn vastgesteld door de Codex Alimentarius en worden wereldwijd toegepast.

HACCP-certificaat gaat verdwijnen

Vele jaren is er een mogelijkheid geweest om een HACCP-systeem te laten certificeren op basis van de HACCP-norm. Deze HACCP-norm gaat verdwijnen per 1 januari 2021 (laatste audits 1 januari 2020). Er zijn echter voldoende alternatieven voor uw organisatie om te certificeren. Kijkt u eens bij onze downloads naar de foodnormen folder voor inspiratie.

Downloads

We hebben een download met de verschillende relevante foodnormen voor u.

u ontvangt direct de download

Download hieronder het stappenplan voor HACCP-certificering.

u ontvangt direct de download

Uitfasering HACCP-certificaat

Door diverse ontwikkelingen in de wereld van certificering is de interesse voor  een HACCP-certificaat op basis van de Dutch HACCP afgenomen. Normen als ISO-22000, BRC, IFS en FSSC worden steeds relevanter en het aantal certificaten voor de HACCP-richtlijnen neemt geleidelijk af. De beheerder van de norm voor HACCP-certificering de Stichting SCV heeft in juni 2017 besloten de HACCP-norm stop te gaan zetten.

De norm voor een HACCP-certificaat zal over een periode van 3 jaar worden uitgefaseerd. Deze periode is ingegaan op 1 januari 2018 en eindigt op 1 januari 2021. HACCP-certificaten die vanaf 1/1/2018 zijn uitgegeven, krijgen een afloopdatum van 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe HACCP-certificaten meer worden uitgegeven en lopende HACCP-certificaten verliezen dan hun geldigheid.

Stichting SCV heeft voor HACCP-certificaathouders die willen overstappen naar een ander voedselveiligheidsschema twee alternatieven. Het Food Safety System Certification (FSSC-22000) of het FSSC-22000 Global Markets Program. Er zijn echter op basis van uw eigen bedrijfssituatie andere keuzes te maken. Dit vereist wel even wat uitzoekwerk en wat afwegingen waar wij u eventueel bij kunnen helpen. Wilt u graag een overstap maken van uw HACCP-certificaat  naar een ander alternatief? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we u persoonlijk advies kunnen geven.

Opzetten niet gecertificeerd HACCP-systeem

Zoals aangegeven is het niet wettelijk verplicht om een HACCP-certificaat te bezitten. Levensmiddelenbedrijven dienen wel een HACCP-systeem op te zetten op basis van de HACCP-normen. Hierover kunt u op de website van de NVWA meer informatie vinden, echter hebben we hieronder de betreffende principes voor u even op een rijtje gezet.

De 7 principes van een HACCP-certificaat:

  • Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
  • Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen.
  • Stel per CCP een norm vast.
  • Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden.
  • Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet.
  • Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
  • Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.

De HACCP-principes van een HACCP-certificaat zijn door de overheid uitgewerkt in een HACCP-plan. Dit document kunt u downloaden in onze downloads.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?