Skal certificering

Skal certificering

De Skal certificering is een bio-certificering. Een product is biologisch als het is gecertificeerd volgens de huidige regelgeving. Certificeren kan alleen als het product (inclusief de hele keten ervoor) onder controle staat. Skal certificeert alle biologische activiteiten voor bedrijven die volgens KvK in Nederland gevestigd zijn.

Skal certificaat behalen

Wilt u Skal certificering behalen? Maar vindt u dit te veel papierwerk? Wij zijn specialisten in het begeleiden bij de invoering van de nodige maatregelen in de praktijk om het Skal certificaat te behalen. De volgende thema’s met betrekking tot Skal-certificering of bio-certificering zijn daarbij relevant en van toepassing.

 

Werkwijze bij:

  • teelt; Bij de teelt komen er een aantal specifieke zaken aan de orde, zoals wel/niet reguliere teelt en biologische teelt op één bedrijf, gebruik van mest- en hulpstoffen, etc.
  • inkoop; Ingekochte producten dienen ook van biologisch gecertificeerde bedrijven te komen en daartoe dient u uw certificatenbeheer op orde te hebben.
  • import; Importeert u biologische producten binnen de Europese Unie? Dan dient u ook gecertificeerd te zijn. Voor eigenmerk producten gelden aanvullende regels. Als u eerst geadresseerde bent dan dient u dit ook kenbaar te maken aan Skal. Dit zal toegevoegd moeten worden aan het certificaat.
  • ingangscontrole; Bij binnenkomst dient u te controleren of alle aanduidingen correct zijn en of de leveranciers ook nog steeds gecertificeerd zijn.
  • opslag; Gedurende de opslag mag de BIO-status niet in gevaar komen.
  • productie; Tijdens productie mag de BIO-status niet in gevaar komen. Enkel toepassing van goedgekeurde ingrediënten en goede traceerbaarheid van gebruikte grondstoffen en halffabricaten. Geen kruisbesmetting met Niet-BIO- ingrediënten /producten.
  • administratieve verwerking (o.a. facturen en vervoersdocumenten); Op alle documentatie dient de BIO-status van de grondstoffen en eindproducten duidelijk te zijn.)
  • bio-risicoanalyse; U dient in kaart te brengen waar mogelijke risico’s ten aanzien van de BIO-status kunnen zitten en beoordelen of er voldoende maatregelen genomen worden.
  • recepturenbeheer; Recepturen dienen goed geborgd te worden en geregistreerd staan bij SKAL.
  • vaststelling massa-balans; Tenminste jaarlijks dienen er twee massa-balansen vastgesteld te worden. Daarbij toetst u of bekend is hoeveel kg product is binnengekomen, verwerkt en verkocht binnen een bepaalde periode. Dit dient een sluitend geheel te zijn.

Kleemans Organisatieadvies stelt hiervoor samen met u een handboek op of we integreren de verschillende werkwijzen in het bestaande handboek van uw organisatie. Wij helpen uw bedrijf graag bij het invoeren van de maatregelen om te voldoen aan de Skal-certificering.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens Skal minimaal nodig zijn in uw organisatie. Bekijk het overzicht van onze downloads.

certificering

Uitzonderingen van de Skal-certificering

Ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt of opslaat, moet hiervoor Skal gecertificeerd zijn. Uitzonderingen hierop zijn winkels of marktkramen die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen. Een winkel mag in dat geval zijn eigen merk of naam niet op het product (laten) drukken.

Deze uitzonderingen gelden niet voor webwinkels of groothandelaren. Voor de opslag aan huis of in een citybox is er ook geen vrijstelling van de certificatieplicht.

Voorbereiden skal certificering?

Informatie over de voorbereidingen voor bio certificering kunt u op de website van Skal vinden.

Neem contact op

Heeft u nog vragen over de Skal-certificeringen? Kleemans helpt u graag verder. In Nederland zijn we telefonisch bereikbaar op 0161- 745 007 en per mail via info@kleemans.nl. In België zijn te telefonisch bereikbaar op +32 (0)9 298 09 74 en per mail via info@kleemans.be.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?