ISO-9001:2015

Behaal uw ISO-9001:2015-certificaat eenvoudig

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001:2015 kenmerkt zich vooral door een nieuwe kwaliteitsgedachte met als uitgangspunt dat elke organisatie uniek is. Het doel van werken met ISO-9001:2015 is het beheersen en verbeteren van uw organisatie.
Het startpunt is niet meer het beschrijven van processen in een kwaliteitshandboek!

ISO-9001:2015 geeft een logische leidraad om afwegingen te maken:

  • Waar staan wij voor als organisatie?
  • Wat speelt er in onze omgeving?
  • Welke kansen en risico’s zien wij?

Deze afwegingen leveren een situatieschets op van uw organisatie (= contextanalyse). Op basis daarvan  bepaalt u of er acties nodig zijn om uw doelen en resultaten te kunnen realiseren.

Uw organisatie bepaalt zelf de praktische invulling van het kwaliteitssysteem en hoe dit gedocumenteerd wordt. Professionaliteit en vakmanschap staan voorop, procedures en werkinstructies kunnen hierbij ondersteunend zijn, indien u dat nodig acht. Dit levert u een kwaliteitssysteem op dat past bij uw unieke situatie en bedrijfsvoering!

Kleemans helpt u graag bij het opzetten of transformeren van uw kwaliteitssysteem. Wilt u hierover verder geïnformeerd worden? Laat het ons weten!

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u. Denk dan aan een overzicht van welke documentatie/registraties volgens ISO 9001:2015 minimaal nodig zijn in uw organisatie. Daarnaast hebben we een overzicht in A3 wat duidelijk een ISO 9001 systeem weergeeft.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden, zoals:

  • Certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
  • Trainingen / bijeenkomsten (normkennis, interne audits)
  • Begeleiding bijeenkomsten (contextanalyse, risicobeoordeling, bewustwording en betrokkenheid medewerkers)

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Combinatie van ISO-normen

Alle ISO-normen zijn tegenwoordig opgezet volgens dezelfde structuur en kwaliteitsgedachte. Hierdoor kunt u verschillende ISO-normen eenvoudiger combineren in uw kwaliteitssysteem. Wilt u meerdere normen integreren in één kwaliteitssysteem?

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?