Nieuws

Nieuwe versie handboek CO2-Prestatieladder SKAO heeft op 22 juni 2020 versie 3.1 van het Handboek CO2-Prestatieladder gepubliceerd als opvolger van Handboek 3.0. Certificering is vanaf...

De HKZ-norm voor Kleine Organisaties uit 2010 is herzien. Alle gebruikers van de norm kunnen feedback geven op het document. De openbare commentaarronde is nu...

BRC Storage and Distribution issue 4 Met de input en ondersteuning van retailers, fabrikanten en de certificatiesector vindt er momenteel weer een upgrade plaats...

Covid-19 heeft ongetwijfeld zijn invloed gehad op uw bedrijfsvoering. Je kwam voor tal van uitdagingen te staan, kreeg ongetwijfeld vragen van belanghebbenden zoals...

Het is een vreemde tijd waarin we leven, het corona virus zet zaken op zijn kop en wat normaal en zelfsprekend leek, blijkt...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?