Nieuws

IFS werkt met aanvullingen op bestaande normen om hun wijzigingen te communiceren. Deze noemen ze doctrines. Er zijn in augustus 2020, 4 nieuwe...

Het is inmiddels 1 juli 2020 geweest waarmee de laatste versie van de IFS Broker 3 volledig van kracht is. Vanaf  1 juli...

In de gehele voedselketen is het van belang dat iedere schakel het belang onderkent van voedselveiligheid. Door de jaren heen zijn hiervoor voedselveiligheidssystemen...

Nieuwe versie handboek CO2-Prestatieladder SKAO heeft op 22 juni 2020 versie 3.1 van het Handboek CO2-Prestatieladder gepubliceerd als opvolger van Handboek 3.0. Certificering is vanaf...

De HKZ-norm voor Kleine Organisaties uit 2010 is herzien. Alle gebruikers van de norm kunnen feedback geven op het document. De openbare commentaarronde is nu...

BRC Storage and Distribution issue 4 Met de input en ondersteuning van retailers, fabrikanten en de certificatiesector vindt er momenteel weer een upgrade plaats...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?