Nieuws

Kleemans heeft sinds kort haar Arbo dienstpakket uitgebreid met het implementeren van de veiligheidsladder. De veiligheidsladder is een beoordelingsmethode welke is ontwikkeld door...

Hebt u uw leveranciersafspraken goed in beeld? Vanuit voedselveiligheids- en kwaliteitsnormen wordt van u gevraagd uw leveranciers te beoordelen op hun prestaties en de...

Binnen de verschillende voedselveiligheidsnormen wordt van bedrijven verwacht dat ze periodiek een inspectie doen van de productieactiviteiten en bedrijfsomgeving ten aanzien van orde,...

Binnen de voedselveiligheidsnormen en sinds kort ook binnen de Europese wetgeving (EG 852/2004, bijlage 1) is voedselveiligheidscultuur een belangrijk thema geworden. Cultuur omvat de...

Binnen BRC wordt weer gewerkt aan de revisie van de BRC Global Standard for Food Safety. De laatste en momenteel geldende versie is...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?