Nieuws

Food Fraude Analyse Wat is food fraude? Food fraude is bedrog met als doel winstbejag. Dit is niets nieuws. Zelfs de Romeinen deden al water bij...

Aanpak mbt Fooddefense Wat is food defense? Food defense is het beveiligen van uw bedrijf tegen kwaadwillige acties die de veiligheid van een product bedreigen,...

Eén van de sectoren waar Kleemans organisaties in begeleidt op het gebied van kwaliteitsmanagement is de Zorg. Met de vele jaren consultancy ervaring...

Uw organisatie is verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Inspectie verwacht dat uw organisatie een grondig onderzoek...

Opleiden van medewerkers In een vorig artikel hebben we het gehad over een competentiematrix. Dat is een overzicht van alle medewerkers, de competenties die...

Beheersing vaardigheden op sleutelposities Het is voor de continuïteit van bedrijven van essentieel belang dat ze hun sleutelfuncties goed geborgd hebben. Dat wil zeggen...

Kleemans heeft sinds kort haar Arbo dienstpakket uitgebreid met het implementeren van de veiligheidsladder. De veiligheidsladder is een beoordelingsmethode welke is ontwikkeld door...

Hebt u uw leveranciersafspraken goed in beeld? Vanuit voedselveiligheids- en kwaliteitsnormen wordt van u gevraagd uw leveranciers te beoordelen op hun prestaties en de...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?