NEN-7510

NEN-7510 certificering

De NEN-7510 certificering biedt een kader voor het inrichten van de informatiebeveiliging in uw bedrijf. Deze norm is van toepassing op alle organisaties werkzaam in de gezondheidszorg, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces. De beveiliging betekent het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten of cliënten.

NEN-7510: Informatiebeveiliging in de zorgsector

Informatieveiligheid op basis van NEN-7510 certificering is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en zelfs voor het voortbestaan van organisaties. Een inadequate informatieveiligheid kan leiden tot schade voor de klant, onnodige kosten en risico’s, imagoschade voor de organisatie en zelfs sancties of claims. informatieveiligheid is echter niet alleen een kwestie van beleid, maatregelen en borging, maar vooral van naleving, houding en gedrag. Wilt u graag werken met NEN-7510? Onze adviseurs geven u graag deskundig en persoonlijk advies.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor het lekken van data. Deze meldplicht is toegevoegd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek indien er onrechtmatig gebruik is gemaakt van bedrijfs- of persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn het lekken van vertrouwelijke informatie door verlies van een USB-stick of via onveilig e-mailverkeer. Maar ook diefstal of hacking van bedrijfs- of persoonsgegevens. NEN-7510 biedt kaders voor de gewenste beheersing van uw organisatie op dit vlak.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens NEN-7510 minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

Toepassingsgebied

NEN-7510 certificering is van toepassing op de gezondheidszorg, ongeacht de omvang en aard van het bedrijfsproces. Bent u werkzaam in de gezondheidszorg en wilt u zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens en uw informatieveiligheid goed regelen? Dan is de NEN-7510 certificering volgens de internationale normen de oplossing.

Voorbereiden

De norm is gratis te bestellen via de NEN normshop. Bij een Quickscan krijgt u een exemplaar van ons voor uw eigen gebruik.

Begeleidingsmogelijkheden

  • Quickscan op uw locatie, inclusief rapportage met praktische adviezen
  • Begeleidingstraject tot en met certificering
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?