Gezondheidszorg

Organisatieadvies in de gezondheidszorg

Als zorgverlener wilt u kwaliteit leveren in de zorg. Hiervoor dient u te voldoen aan wet- en regelgeving, richtlijnen, inkoopeisen en mogelijk een kwaliteitskader. Voor iedere branche en sector in de zorg bestaan specifieke wetten en richtlijnen. Tegelijk heeft u te maken met hoge eisen en verwachtingen van zowel de cliënten, belanghebbenden en de maatschappij.

Er zijn verschillende certificeerbare normen relevant voor uw branche of sector. Deze normen zijn erop gericht om risico’s te beheersen, om de kwaliteit van uw processen te verbeteren (en ervan te leren) en veiliger te werken binnen uw organisatie.

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties in de gezondheidszorg. Hier horen onder andere de volgende onderdelen bij: het opzetten, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem en begeleiding bij certificering (externe audit). Het voordeel van een kwaliteitsmanagementsysteem is dat het een lange termijn basis vormt voor de kwaliteit van uw zorgorganisatie. Periodieke evaluatie en continue verbetering hiervan draagt bij aan de kwaliteit van de organisatie en daarmee de kwaliteit van zorg.

Kleemans is uw vaste partner om te sparren over organisatievraagstukken. Samen lossen we deze complexe vraagstukken op door inhoudelijk de diepte in te gaan. Zo komen we met elkaar tot een leer- en verbetercyclus voor de kwaliteit van zorg.

Gezondheidszorg ondersteuningsmogelijkheden
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?