Ethiek in de zorg

Ethiek in de zorg

De zorg wordt steeds complexer. Als zorgprofessional maak je keuzes die te maken hebben met waarden en normen. Soms kun je daarbij botsen met cliënten, familie of collega’s. Dat levert ethische vragen of dilemma’s op die je steeds voor de vraag stellen: wat is goede zorg in deze situatie?

Weten hoe je omgaat met lastige ethische vraagstukken verbetert de kwaliteit van zorg, door meer onderling begrip en meer bewustwording van het eigen handelen. Daarvoor is ethische scholing en expertise van professionals nodig.

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan ondersteuning bij ethische reflectie door middel van zorgethische gespreksmethoden of moreel beraad? Neem dan contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?