SCIOS Scope 8 en 10

Scope 8 en 10

Sinds 2021 hebben verzekeraars in plaats van een NEN 3140 inspectie een SCIOS scope inspectie als voorwaarde opgenomen in een groot aantal sectoren zoals de industrie, horeca en diverse kantoorpanden. Deze inspectie mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen en organisaties die conform scope 8 en 10 gecertificeerd zijn. Deze inspectie gaat samen met het borgen van een kwaliteitssysteem waarin de activiteiten van de organisatie in hoofdlijnen beschreven dient te worden.

Wat is scope 8 en 10

Scope 8 en 10 werkt conform de SCIOS regeling welke is onderverdeeld in diverse scopes. Scope 8 richt zich op elektrische installaties en is gebaseerd op de NEN 3140. Scope 10 richt zich daarnaast op de brandrisico’s van elektrisch materieel conform NTA 8220.

Hoe certificeren

Om uw organisatie te certificeren dienen de inspecteurs van uw organisatie de benodigde Scope 8 en 10 opleidingen te behalen en zal uw organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 dienen te implementeren. Gedurende de implementatiefase zal er ook een interne audit en een managementreview uitgevoerd dienen te worden. Vervolgens is uw organisatie klaar voor de externe audit en zal uw organisatie na een positief oordeel van de certificerende instelling het certificaat aan uw organisatie verstrekken.

Wat zijn de voordelen van Scope 8 en 10

  • Uw bedrijfsprocessen staan helder beschreven in één overzichtelijk kwaliteitsmanagementsysteem.
  • U toont aan dat uw meetmiddelen worden beheerst wat automatisch leidt tot kwalitatieve en veilige inspectie werkzaamheden.
  • Uw organisatie toont specialisme aan binnen de branche en u kunt hiermee uw naamsbekendheid vergroten binnen de markt.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie m.b.t. scope 8 en 10 of wilt u hulp bij de implementatie van scope 8 en 10? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?