RI&E

RI&E

Achtergrond arbo-RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers , maar niet voor zzp’ers. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht een RI&E uit te voeren. Bij controle vraagt de arbeidsinspectie altijd eerst naar de RI&E. Beschikt een werkgever niet over een RI&E, dan krijgt hij een boete.

Hoe voert u een RI&E uit?

U kunt zelfstandig een RI&E opstellen. De branche stelt hiervoor vaak tools beschikbaar, die u kunt invullen. In de praktijk blijkt dit vaak een behoorlijk lastige klus te zijn. Onze adviseur kan er samen met u mee aan de slag gaan.

Als er voor u geen branche-RI&E beschikbaar is, dient u de RI&E op een andere manier vast te stellen. Beschikt u hiervoor zelf niet over de benodigde kennis? Dan brengt Kleemans u graag in contact met een samenwerkingspartner die bij u deze RI&E kan uitvoeren.

Plan van aanpak

De uitgevoerde evaluatie brengt mogelijk een aantal punten aan het licht waarop u nog actie moet ondernemen. U bent volgens de RI&E ook wettelijk verplicht de vastgestelde actiepunten over te nemen in een plan van aanpak.

Borging

Minstens zo belangrijk als het vaststellen van de acties is het borgen van de benodigde maatregelen in uw organisatie. Dit kan prima in uw bestaande kwaliteitssysteem, omdat veel onderwerpen de al aanwezige handboekonderwerpen raken. Denk hierbij aan beleid, functiebeschrijvingen, trainingen en onderhoudsprogramma’s.

Op uw verzoek kunnen wij handboekupdates voor u doorvoeren en structureel meenemen bij interne audits en directiebeoordelingen.

Toetsen

De werkgever mag zijn RI&E dus zelf uitvoeren. Het kan zijn dat u de uitwerking ervan ook nog moet laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een erkende arbodeskundige. Of dit voor uw bedrijf ook het geval is, hangt af van het aantal medewerkers binnen uw organisatie (<25).

Toepassingsgebied

Van toepassing op alle organisaties.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kijkt u eens op www.RIE.nl.

Begeleidingsmogelijkheden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u ook uw RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van uw bedrijf, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn. Daarom is het goed dit in uw kwaliteitssysteem op te nemen en periodiek mee te nemen in evaluaties en toetsing (kwaliteitsoverleg, interne audits en directiebeoordeling).

Wij kunnen u helpen me het opvolgen van punten uit het plan van aanpak. Bijvoorbeeld een bedrijfsnoodplan opstellen, plattegronden uitwerken en inspecties of trainingen organiseren.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?