Aanvullende begeleidingsmogelijkheden RI&E

Aanvullende begeleidingsmogelijkheden RI&E

Naast het volledig opstellen van de RI&E en het plan van aanpak heeft Kleemans ook nog een uitgebreid dienstenpakket om een veilige werkomgeving binnen uw organisatie te garanderen, dit is onderverdeeld in optie 1 t/m 3:

Optie 1. RI&E implementatie plan van aanpak
Nadat uw RI&E en plan van aanpak is opgeleverd en indien nodig getoetst is, is het tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering van de acties uit uw plan van aanpak. Uw preventiemedewerker zal hierin het voortouw moeten nemen. Onze adviseur kan u ondersteuning bieden bij de implementatie van dit plan van aanpak. Denk hierbij aan het begeleiden bij het ontwikkelen van documentatie zoals arbobeleid, BHV plan en werkinstructies. Ook kunnen wij de rol van externe preventiemedewerker op ons nemen.

Optie 2. RI&E Service actualisatie
De RI&E service actualisatie bestaat uit een check up bezoek van 1 dagdeel per locatie. Dit bezoek zal 6-8 maanden ná uitvoering van de RI&E plaatsvinden. Gedurende deze check-up zal er gefocust worden op de opvolging van de hoge en midden risico’s welke gedurende de uitvoering van de RI&E geconstateerd zijn. Ook zal er nog een rondgang worden gehouden om eventuele aanvullende risico’s te constateren en op te nemen in de RI&E, de geconstateerde aanvullende risico’s worden verwerkt in het plan van aanpak (tevens een wettelijke verplichting).

Optie 3: Pro-aQt applicatie – Arbo-module
Om het Plan van Aanpak op te volgen heeft Kleemans een Arbo-module ontwikkeld waarin het Plan van Aanpak van de RI&E geïmplementeerd en geborgd kan worden. In deze Arbomodule staan de verplichte onderdelen uit de RI&E beschreven en bevat deze module voorbeeld documenten en registratieformulieren ter ondersteuning van de implementatie en borging. Deze module is alleen beschikbaar voor klanten van Kleemans die gebruik maken van de Pro-aQt applicatie. Dit is een digitale webapplicatie voor het opzetten en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Wenst u hierover meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens RI&E minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

Over de RI&E

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, maar niet voor zelfstandigen. Artikel 5 van de  Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) beschrijft deze eis concreet. Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht een RI&E uit te voeren. Bij controle, of bezoek naar aanleiding van een arbeidsongeval, vraagt de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) altijd eerst naar de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Indien een werkgever niet beschikt over een (actuele) RI&E, dan kan er een boete worden opgelegd.

Indien u geregeld met inleenkrachten werkt, bent u verplicht om het uitzendbureau of de detacheerder een kopie te verstrekken van uw (deel) RI&E, waar de door de ingeleende medewerker uit te voeren werkzaamheden in worden beschouwd.

Direct aan de slag met het uitvoeren van de RI&E?

Bent u van plan een RI&E uit te gaan voeren en wilt u hier het maximale uit halen? U hoeft niet alle kennis in huis te hebben, laat ons uw prangende vragen beantwoorden. Uw medewerkers focussen zich op hun werkzaamheden en wij ondersteunen u bij de uitvoering. Neem vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?