RI&E

Voer uw risico-inventarisatie en -evaluatie eenvoudig uit

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vraagt wel wat van uw organisatie. Kennis van de thema’s, opstellen van de inventarisatie en maken van het plan van aanpak. Gelukkig heeft u alle kennis niet nodig. Die vindt u bij Kleemans! Profiteer van onze expertise en voer uw RI&E eenvoudig uit. Maak kennis met Kleemans in een gratis adviesgesprek.

Zeker van een werkbare RI&E en praktisch Plan van Aanpak

Indien de (arbeids)omstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet ook uw RI&E worden herzien om zeker te stellen dat deze blijvend  actueel is. Denk hierbij aan de herinrichting van uw bedrijf, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe risicovolle taken voor uw medewerkers. Daarom is het goed om in dit uw (kwaliteits)managementsysteem mee te nemen en periodiek op te nemen in evaluaties en toetsing (zoals: kwaliteitsoverleg, interne audits en directiebeoordeling).
Uiteraard heeft niet iedere organisatie een eigen (kwaliteits)managementsysteem. Om die reden maakt Kleemans gebruik van een eenvoudige en praktische tool voor de uitvoering van de RI&E en de vastlegging en beheersing van benodigde beheersmaatregelen.

Wij kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van uw RI&E, het opstellen van het plan van aanpak, het implementeren van gedefinieerde acties en het borgen van de processen in uw (kwaliteits)managementsysteem. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een arbobeleidsdocument of bedrijfsnoodplan, het opzetten van plattegronden en het uitvoeren van keuringen en  inspecties of verzorgen van trainingen voor uw medewerkers.

Zelf aan de slag?

U kunt zelfstandig een RI&E opstellen. De branche stelt hier vaak (online) tools voor beschikbaar, die u kunt invullen om te komen tot een volledige risico-inventarisatie. In de praktijk blijkt dit echter vaak best wel een lastige klus te zijn. Onze adviseur kan u hierbij ondersteunen en er samen met u mee aan de slag gaan.

Indien er voor u geen branche RI&E beschikbaar is, dient u de RI&E op een andere manier vast te stellen. U zult dan zelf de RI&E moeten (laten) uitvoeren. Kleemans kan dit voor u doen. Hierbij maken we gebruik van een praktische tool waarmee de benodigde evaluatie eenvoudig en praktisch gedaan kan worden. Eventueel benodigde acties, die voortkomen uit deze evaluatie volgen automatisch op een goed werkbare manier uit deze tool.

Minstens zo belangrijk als het vaststellen van de acties, is het borgen van de benodigde maatregelen binnen uw organisatie. Dit kan prima in uw bestaande kwaliteitssysteem, omdat veel onderwerpen de al aanwezige handboekonderwerpen raken. Denk hierbij aan beleid, functiebeschrijvingen, trainingen en onderhoudsprogramma’s.

Op uw verzoek kunnen wij handboekupdates voor u doorvoeren en veiligheidsthema’s structureel meenemen tijdens interne audits en directiebeoordelingen.

Een werkgever mag zijn RI&E dus zelf uitvoeren. Het kan echter zijn dat u de volledigheid en uitwerking ervan nog moet laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een erkende deskundige. Of dit voor uw bedrijf ook het geval is, hangt af van het aantal medewerkers binnen uw organisatie (indien meer dan 25 medewerkers) en of u al dan niet gebruik maakt van een voor de branche goedgekeurd RI&E instrument.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens RI&E minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

Over de RI&E

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, maar niet voor zelfstandigen. Artikel 5 van de  Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) beschrijft deze eis concreet. Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht een RI&E uit te voeren. Bij controle, of bezoek naar aanleiding van een arbeidsongeval, vraagt de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) altijd eerst naar de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Indien een werkgever niet beschikt over een (actuele) RI&E, dan kan er een boete worden opgelegd.

Indien u geregeld met inleenkrachten werkt, bent u verplicht om het uitzendbureau of de detacheerder een kopie te verstrekken van uw (deel) RI&E, waar de door de ingeleende medewerker uit te voeren werkzaamheden in worden beschouwd.

Direct aan de slag met het uitvoeren van de RI&E?

Bent u van plan een RI&E uit te gaan voeren en wilt u hier het maximale uit halen? U hoeft niet alle kennis in huis te hebben, laat ons uw prangende vragen beantwoorden. Uw medewerkers focussen zich op hun werkzaamheden en wij ondersteunen u bij de uitvoering. Neem vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?