RI&E

Voer uw risico inventarisatie en evaluatie eenvoudig uit

Het uitvoeren van een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vraagt wel wat uw organisatie. Kennis van de thema’s, opstellen van de inventarisatie en maken van het plan van aanpak. Gelukkig heeft u alle kennis niet nodig, die vindt u bij Kleemans. Profiteer van onze expertise en voer uw RI&E eenvoudig uit. Maak kennis met Kleemans in een gratis adviesgesprek.

Zeker van een getoetste RI&E

Als de (arbeids)omstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet ook uw RI&E worden herzien om zeker te stellen dat deze actueel is. Denk hierbij aan de inrichting van uw bedrijf, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. Daarom is het goed om in dit uw (kwaliteits)managementsysteem vast te leggen en periodiek mee te nemen in evaluaties en toetsing (zoals: kwaliteitsoverleg, interne audits en directiebeoordeling).

Wij kunnen u ondersteunen met het uitvoeren van uw RI&E, het opstellen van het plan van aanpak, het implementeren van gedefinieerde acties en het borgen van de processen in uw (kwaliteits)managementsysteem. Voorbeelden hiervan zijn een arbobeleidsdocument of bedrijfsnoodplan opstellen, plattegronden uitwerken en inspecties of trainingen organiseren.
Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor het uitvoeren van een verdiepende RI&E op het gebied van, onder andere, persoonlijke beschermingsmiddelen, omgaan met gevaarlijke stoffen en schadelijk geluid.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Download Kleemans

Over de RI&E

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, maar niet voor zelfstandigen. Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) beschrijft deze eis concreet. Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht een RI&E uit te voeren. Bij controle, of bezoek naar aanleiding van een arbeidsongeval, vraagt de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) altijd eerst naar de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Indien een werkgever niet beschikt over een (actuele) RI&E, dan kan er een boete worden opgelegd.

Indien u geregeld met inleenkrachten werkt, bent u verplicht om het uitzendbureau of de detacheerder een kopie te verstrekken van uw (deel) RI&E, waar de door de ingeleende medewerker uit te voeren werkzaamheden in worden beschouwd.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?