NEN-HKZ

NEN-HKZ certificering

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ-normen zijn Nederlandse normen voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen in de zorgsector. De HKZ-normen hebben zowel betrekking op de kwaliteit van het zorgproces als organisatorische kwaliteit.

De volgende HKZ-normen zijn beschikbaar:

 • Branchespecifieke HKZ-normen
  Deze normen hebben de ISO-9001-norm als basis, aangevuld met branchespecifieke eisen.
  Deze normen zijn ISO-compatible, dat wil zeggen dat tevens aan de eisen van ISO 9001 wordt voldaan.
 • HKZ Kleine Organisaties
  Deze compacte norm is ontwikkeld voor organisaties met één vestiging en maximaal 10 FTE (medewerkers, zzp’ers, uitzendkrachten etc).
  Deze norm is niet ISO-compatible.
 • HKZ Zorg & Welzijn
  Deze norm is niet branchegericht, waardoor met name geschikt voor organisaties met verschillende soorten zorg- en dienstverlening. De norm is compact en bevat tevens relevante eisen vanuit de Governancecode.
  Deze norm is niet ISO-compatible.

Net zoals de ISO 9001-norm, kenmerken deze HKZ normen zich door een nieuwe kwaliteitsgedachte met als uitgangspunt dat elke organisatie uniek is. Lees hierover meer op onze ISO 9001 pagina.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een vergelijking van de eerdergenoemde HKZ-normen.

u ontvangt direct de download

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden, zoals:

 • Certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
 • Trainingen / bijeenkomsten (normkennis, interne audits)
 • Begeleiding bijeenkomsten (contextanalyse, risicobeoordeling, bewustwording en betrokkenheid medewerkers)

Direct aan de slag met HKZ-certificering?

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?