AVG Privacy: zo voldoet u aan de eisen

Vanaf 25 mei 2018 is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG privacy wetgeving) in werking gegaan. De AVG is de Nederlandse naam voor de Europese GDPR privacywetgeving en stelt strengere eisen aan organisaties met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerken.

Regels en eisen

Het niet voldoen aan de eisen van de AVG privacy levert risico’s op voor uw organisatie, zoals imagoschade, hoge boetes of zelfs een verbod om nog langer bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We geven u graag advies en ondersteunen u bij het bepalen en doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in uw beleid, processen en systemen. Belangrijk hierbij is dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de veranderingen in de AVG privacywetgeving en hier in hun dagelijkse werk rekening mee gaan houden.

Laat een PrivacyScan uitvoeren door Kleemans Organisatieadvies

In één dag (8 uur) kunt u door ons een PrivacyScan laten uitvoeren. Dit betreft een assessment waarbij de risico’s, op basis  van de gegevens in uw organisatie, geïdentificeerd worden. Kosten hiervoor zijn:

  • € 995,-

U ontvangt van ons een rapport met bevindingen waarin maatregelen worden voorgesteld. U geeft aan welke maatregelen u al geïmplementeerd heeft en welke deels of misschien nog niet. Kleemans Organisatieadvies biedt, indien gewenst, hulp bij het implementeren van de organisatorische en technische maatregelen.

Wat wil de consument?

Consumenten kiezen bewust voor bedrijven die hun vertrouwelijke informatie op de juiste manier beschermen. Door het implementeren van de juiste technische en organisatorische maatregelen en dit vast te leggen in een informatiebeveiligingsbeleid, kunt u datalekken zoveel mogelijk voorkomen, en eventuele schade beperken. Met de PrivacyScan verkrijgt u inzicht in de wijze waarop uw organisatie omgaat met persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens volgens de AVG

Het doel van de AVG privacy wetgeving is dat in heel Europa persoonsgegevens en daarmee de privacy van burgers op hetzelfde niveau worden beschermd. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het veiliger wordt om gegevens uit te wisselen met organisaties in andere Europese lidstaten. De AVG eist een continue afweging van belangen van betrokken burgers (klanten, cliënten, patiënten, medewerkers) en de belangen van de organisatie.

De basisbeginselen voor de AVG wetgeving

Uw organisatie moet kunnen aantonen dat bij het verwerken van persoonsgegevens aan de basisbeginselen van de AVG privacy wetgeving wordt voldaan. Deze basisbeginselen zijn:

  • rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking;
  • welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen;
  • toereikend, terzake dienend en beperkt tot wat nodig is voor deze doelen;
  • persoonsgegevens dienen juist te zijn en waar nodig worden geactualiseerd;
  • betrokkenen mogen niet langer identificeerbaar zijn dan noodzakelijk voor het doel;
  • beveiliging gewaarborgd, middels passende technische en organisatorische maatregelen.

Organisaties mogen nog steeds persoonsgegevens verwerken, zolang er maar aan de wettelijke eisen van de AVG wordt voldaan. Naarmate er hogere risico’s zijn voor betrokken burgers, zult u meer maatregelen moeten nemen.

Downloads met gratis AVG advies

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u. Kies zelf wat u interesseert en profiteer van dit gratis AVG advies.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Stappenplan AVG implementatie

We hebben een stappenplan voor u opgesteld met de belangrijkste activiteiten waarmee u aan de slag kunt gaan om te gaan voldoen aan de AVG privacy wetgeving. De kans op incidenten zoals datalekken en de kans dat u aansprakelijk kan worden gesteld, maakt u hiermee zo klein mogelijk. Download ons stappenplan boordevol AVG advies direct en begin vandaag nog.

Afhankelijk van uw organisatie kan het veel werk zijn om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. Vanaf 25 mei 2018 bestaat de mogelijkheid dat de Autoriteit Persoonsgegevens gaat handhaven en hoge boetes gaat opleggen als organisaties er onvoldoende aan hebben gedaan om de wettelijke eisen te implementeren en de persoonsgegevens van klanten, cliënten, patiënten, medewerkers en andere betrokkenen passend te beschermen.

AVG privacy advies

De AVG privacy wetgeving bevat bijna 100 artikelen met eisen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het zijn algemene eisen waarvan iedere organisatie voor de eigen situatie moet vaststellen of deze van toepassing zijn en hoe hieraan kan worden voldaan. Kleemans Organisatieadvies adviseert haar klanten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en kan u indien gewenst begeleiden bij het behalen van relevante certificeringen, zoals ISO 27001 certificering of NEN 7510 certificering. We ondersteunen  onder andere bij het opstellen van beleid, het uitvoeren van risicobeoordelingen, het borgen van informatiebeveiliging en privacy in uw processen en het uitvoeren van periodieke audits

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?

Op de hoogte blijven?