Milieu & Duurzaamheid

Milieu & Duurzaamheid

Wilt u met uw bedrijf meer doen op het gebied van milieu en duurzaamheid? Kleemans kan u hierbij helpen. We ondersteunen u bij het gehele proces van het verkrijgen van certificaten zoals de ISO 14001. Deze certificaten laten zien dat uw managementsysteem voldoet aan de juiste normen.

Begeleiding bij ISO 14001

Kleemans kan u helpen bij het ontwikkelen, invoeren en borgen van uw milieu-managementsystemen. Dit kan op basis van verschillende certificaten, zoals de ISO-14001 certificering.

Milieu & duurzaamheid certificeringsnormen

Het ISO-14001 certificaat heeft betrekking tot de internationale eisen aan een milieumanagementsysteem. Hierbij worden bedrijven gestimuleerd naar de eigen milieuprestaties en de verbeteringen hiervan te kijken. De CO2-prestatieladder heeft betrekking tot de CO2 uitstoot van bedrijven. Dit instrument helpt bedrijven bij het reduceren van de uitstoot.

Het streven is om uiteindelijk een certificaat te verkrijgen waaruit blijkt dat bedrijf voldoet aan de gestelde normen met betrekking tot milieu en duurzaamheid.

Begeleiding voor uw bedrijf

Naast bovengenoemde normen kunnen wij u ook begeleiden bij de MVO-prestatieladder of de ISO-26000 zelfverklaring.

De ISO-26000 is de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin staan voornamelijk richtlijnen. Om deze reden is het een zelfverklaring en geen certificering. Kleemans kan als buitenstaande partij goed advies leveren over in hoeverre uw bedrijf zich aan deze richtlijnen houdt.

Stel gerust uw vragen

Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij het behalen van certificaten en voldoen aan normen met betrekking tot milieu en duurzaamheid.  Zo helpen we u bij het verkrijgen van ISO-14001 certificering. Wilt u meer informatie over wat wij kunnen betekenen voor u en uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen en adviseren u graag!

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?

Op de hoogte blijven?