Training PRISMA

Hoe kun je klachten, incidenten en calamiteiten effectief omzetten in kwaliteitsverbetering in de zorg?

Om een calamiteit te onderzoeken is de PRISMA-methode een goede manier. PRISMA staat voor: Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis.

De hele methode bestaat uit:

 1. Basis-oorzakenanalyse
 2. Classificeren van de basisoorzaken
 3. Nemen van verbetermaatregelen.

Als er iets misgaat, is daar altijd een keten van gebeurtenissen aan voorafgegaan, die in samenhang met elkaar het uiteindelijke incident hebben doen ontstaan. De PRISMA-methode vraagt om een objectieve, feitelijk en systematische manier van denken en vragen stellen.

De PRISMA-methode brengt het ontstaan van een incident in beeld in de vorm van een oorzakenboom. Je pluist het incident uit en rangschikt de verzamelde feiten naar oorzaken, naar oorzaken achter die oorzaken en zo verder tot je uiteindelijk de basisoorzaken vindt. Door daar vervolgens iets aan te doen, pak je het probleem bij de wortels aan. Je werkt vanuit een concept-oorzakenboom naar een definitieve oorzakenboom.

Doel van de training

U leert praktische technieken en ontwikkelt vaardigheden om PRISMA effectief binnen uw organisatie toe te passen.

U leert hiertoe anders kijken naar en denken over incidenten. Door praktisch aan de slag te gaan met oefenincidenten en een eigen casus, leert u een moeilijke, lastige en zeer ernstige incidenten objectief en met vertrouwen te benaderen.

De geleerde technieken stellen u in staat makkelijker collega’s en management aan de hand mee te nemen door het incident. Bovendien biedt de analyse een goede onderbouwing voor de voorgestelde verbetermaatregelen. Aan het einde van de training zijn de deelnemers in staat om zelfstandig oorzakenanalyses uit te voeren.

De methodiek kan ook gebruikt worden voor het onderzoeken van andere meldingen en meetgegevens, zoals agressiemeldingen, auditbevindingen en klachten etc.

Hoe ziet de training eruit?

 • Doel en toegevoegde waarde PRISMA
 • Stappen van PRISMA
 • Opvolgen en monitoren van getroffen verbetermaatregelen
 • Uitvoeren van een PRISMA-analyse:
  • Hoe komt u tot de basisoorzaken van het incident
  • Hoe maakt u een oorzakenboom
  • Hoe classificeert u de basisoorzaken in technische, organisatorische en menselijke factoren volgens het Eindhoven Classificatie Model
  • Hoe formuleert u verbetermaatregelen voor de veelvoorkomende oorzaken.

Incompany

Deze training bieden wij ook Incompany aan. Voorafgaande aan de training gaan wij met u in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?