Infectiepreventie

Infectiepreventie

Infectieziekten veroorzaakt door verleende zorg kunnen ernstige gevolgen hebben, vanwege het feit dat cliënten of patiënten in zorginstellingen vaak een verminderde weerstand hebben. Naast de gezondheidsschade voor de zorgvrager, kan het voor de zorginstelling ook tot hoge kosten en imagoschade leiden.

Om deze reden ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erop toe dat zorginstellingen hun infectiepreventiebeleid op orde hebben. Het doel hiervan is enerzijds het verkleinen van de kans op infecties (voorkomen is namelijk nooit geheel mogelijk). Anderzijds dienen zorginstellingen maatregelen te nemen om bij de aanwezigheid van infectieziekten de verspreiding ervan zoveel mogelijk tegen te gaan.

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor maatregelen tegen corona. Helaas heeft dit er niet overal toe geleid dat er meer aandacht voor infectiepreventie is ontstaan. Dit is in de praktijk terug te zien in verkeerd gebruik van handschoenen of regels voor persoonlijke hygiëne die niet altijd worden nageleefd, zoals het dragen van sieraden of kleding met lange mouwen.

Verbeteringen in het kader van infectiepreventie zijn over het algemeen snel door te voeren. Het management moet voor goede infectiepreventie wel de juiste randvoorwaarden op orde hebben en hierop sturen. Zorgverleners moeten elkaar scherp houden in de dagelijkse praktijk. Ook scholing en controles zijn belangrijk.

Kleemans kan uw organisatie ondersteunen om een aantoonbaar effectief infectiepreventiebeleid te ontwikkelen, uit te voeren en/of te toetsen door middel van een audit. Hierbij houden we naast geldende wet- en regelgeving ook rekening met uw wensen en behoeften en de praktische uitvoerbaarheid.

Heeft u advies of ondersteuning nodig met betrekking tot infectiepreventie in uw organisatie?

Neem dan contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?