Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners omarmen deze kijk op gezondheid.

Positieve gezondheid biedt kansen om patiënten, cliënten en medewerkers regie te geven over hun leven, leefomgeving en werkomgeving.

Zes dimensies van gezondheid:

Huber onderscheidt zes dimensies van gezondheid om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

  • Lichaamsfuncties; Bewegen, eten, fitheid, klachten en pijn, medische feiten en waarnemingen;
  • Mentaal welbevinden; Cognitief functioneren, emotie, eigenwaarde/zelfrespect, eigen regie, sociale contacten;
  • Kwaliteit van leven; Balans, geluk, genieten, veilig voelen, gezondheid ervaren, lekker in je vel zitten;
  • Dagelijks functioneren; Zorgen voor jezelf, onafhankelijkheid, hulpmiddelen, werkvermogen, kennis van gezondheid
  • Sociaal maatschappelijke participatie (meedoen); Erbij horen, interesse in de maatschappij, sociale en communicatieve vaardigheden
  • Zingeving; Levenslust, doelen nastreven, geloof en levensovertuiging, toekomstperspectief

Kleemans begeleidt organisaties die hun zorg en ondersteuning (inclusief dossiervorming) willen inrichten vanuit de visie positieve gezondheid, met als doel: zorg en ondersteuning laten aansluiten bij de mens in plaats van andersom. Niet de ziekte of zorg staat centraal, maar de mens (cliënt of medewerker) met al zijn behoeften. Dit doen wij in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, het sociaal domein, in de eerste lijn en in ziekenhuizen.

Onze adviseurs ondersteunen bij visievorming, strategieontwikkeling en het toepassen van dit gedachtegoed. Dit kan onder andere in de rol van projectleider of trainer.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Neem dan contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?