KenniZ

KenniZ coöperatie is een initiatief van enkele Founding Partners (waaronder Kleemans) en is hét onafhankelijke expertisecentrum voor de kleinschalige zorg. Hierbij staat het verbinden, delen van (zorg)kennis en het samen leren centraal. Via onze expertpartners en kennisnetwerk ondersteunen we de (kleinschalige) zorgorganisaties bij het ondernemen en (primaire) zorgproces.

Het KenniZ platform is opgericht om samen met u onze zorgkennis te delen!

KenniZ is opgericht door expertpartners vanuit de gedachte dat de huidige zorgondernemers alle hulp en ondersteuning kunnen gebruiken om hun droom/passie: ‘Het verlenen van passende zorg met individuele aandacht voor elke client’ optimaal te realiseren. Zowel beginnende als gevestigde zorgondernemingen worden geconfronteerd met talloze vragen zoals:

  • Wat betekent de WTZA voor mij?
  • Op welke wijze kan ik slim de financieringsvormen gebruiken (PGB, VPT, Zvw)

Maar ook het toepassen van het kwaliteitskader vraagt veel kennis en kunde van u:

  • Wanneer ben ik een Lerend Nerwerk?
  • Hoe kom ik aan een specialist ouderengeneeskundige voor mijn MDO?
  • Hoe geef ik het kwaliteitsverslag vorm?
  • Wanneer wil ik starten met een kwaliteitskeurmerk (HKZ, ISO, Prezo)
  • Hoe ga ik in onderhandeling met het zorgkantoor?

Vragen die dagelijks veel tijd in beslag nemen, terwijl u zich liever bezig houdt met uw bewoners en diens familie. Tevens worstelt u niet alleen met deze vragen, ook uw collega zorgondernemer heeft deze vragen. Kenniz zoekt de verbinding en brengt u in contact met deze collega zorgondernemer en expertpartners. Het is fijn dat u kunt terugvallen op een kennisplatform dat dezelfde taal spreekt.

Leren en verbinden

De afgelopen jaren heeft KenniZ meer dan 100+ events georganiseerd, van infosessies zowel op locatie als digitaal, tot Lerende Netwerken en events zoals onze jaarlijkse Dag van de Kleinschalige Zorg waar de IGJ, VWS, IVM en andere toonaangevende partners aan tafel zaten.

De meeste thema’s zijn aangedragen door onze eigen zorg- en expertpartners. Door de vertaalslag te maken naar de kleinschalige zorg, blijven we samen kennis delen, leren & verbinden!

KenniZ ondersteund u te voldoen aan actuele wet- en regelgeving en biedt bovendien (implementatie)ondersteuning en collectieve scholingen via de shop Kennis-Delen-Leren. Op deze manier kunt u op een slimme wijze kosten ten aanzien van training en scholingen besparen en weet u zeker dat uw medewerkers getraind worden door partijen die bekend zijn in de zorg.

KenniZ is primair een kennisplatform en geen branchevereniging. Het streven is in samenwerking met de brancheverenigingen een kennispartner te zijn.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van KenniZ: www.kenniz.nl of neemt u contact op met KenniZ via het telefoonnummer: 085 – 800 00 39.

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?