Quickscan Informatiebeveiliging

Quickscan Informatiebeveiliging

De overheid vindt informatiebeveiliging van klantgegevens meer en meer noodzakelijk. Uw klanten verwachten ook dat hun gegevens bij u op orde zijn. Dit is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en het voortbestaan van uw organisatie.

Een inadequate informatiebeveiliging kan onder meer leiden tot schade voor de klant, onnodige kosten, schade aan het imago van uw organisatie en sancties of claims, denk bijvoorbeeld aan boetes bij datalekken.

Vanaf 1 januari 2016 is er een meldingsplicht van inbreuken op de beveiliging die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Deze verplichting geldt voor zowel private als publieke organisaties.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt uw organisatie een Quickscan aan op basis van NEN-7510 of ISO-27001. Deze Quickscan geeft uw organisatie een algemeen inzicht in de aandachtsgebieden voor informatiebeveiliging en privacy. De adviseur van Kleemans besteedt aandacht aan de volgende punten:

  • Onderzoek van de huidige status en borging van informatiebeveiliging, aan de hand van interviews en bestudering van procesgang en documentatie;
  • Rapportage over de bevindingen, inclusief voortgangsadvies of plan van aanpak.

Op basis van het plan van aanpak bepalen we in goed overleg welke vervolgactiviteiten eventueel gewenst zijn.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens NEN- 7510 en ISO-27001 minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

Over de Quickscan Informatiebeveiliging

Het onderzoek van de huidige status van informatiebeveiliging kost ons gemiddeld 2 à 3 dagen, onderverdeeld in de volgende activiteiten:

  • Interviews op locatie en beoordeling van de documenten.
  • Rapport en voortgangsadvies of plan van aanpak.
  • Bespreking van rapport en plan van aanpak op locatie.

Wat bieden wij u?

  • Deskundig advies tijdens de interviews en terugkoppeling.
  • Rapport met uitwerking van de besproken onderdelen.
  • Concreet advies of plan van aanpak voor de vervolgactiviteiten.
  • Desgewenst een offerte voor vervolgbegeleiding.
Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?

Op de hoogte blijven?