PREZO

PREZO

Wat is PREZO?

PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In uw dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen zoals wij allen, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen wilt u elke dag een beetje beter doen, PREZO helpt daarbij.

PREZO focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan uw cliënten. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? Vandaar de naam:

PREstaties in de ZOrg

PREZO voor de volgende Branches:

PREZO kijkt naar de prestaties die zorgprofessionals en – organisaties leveren. En helpt u om die geheel gericht, concreet en structureel te verbeteren.
Het PREZO werk- en denkmodel is opgebouwd uit zogenaamde cliëntdomeinen, pijlers en voorwaarden:

 • Aan de basis van het kwaliteitsmodel staat de cliënt: we onderscheiden een aantal belangrijke cliëntdomeinen en de prestaties die daarbij horen. Denk aan iemands woon- en leefsituatie, het lichamelijke en mentale welbevinden en de mate van participatie.
 • Om deze cliëntdomeinen te realiseren zijn een aantal pijlers van belang: cliënt ondersteunende prestaties die onder meer betrekking hebben op veiligheid, goede informatie en communicatie.
 • Tot slot zoomen we in op de prestaties van uw professionals en organisatie. Professionele medewerkers en een professionele organisatie zijn dé voorwaarden voor kwalitatief goede zorg.

En heel belangrijk: PREZO brengt de samenhang tussen de diverse prestaties en tussen de domeinen, pijlers en voorwaarden voor u in beeld.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

PREZO voor de volgende Branches:

 • PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
 • PREZO Hulp bij het Huishouden
 • PREZO Hospicezorg
 • PREZO Dementie op jonge leeftijd
 • PREZO Roze zorg
 • PREZO Care (nieuw)

Wilt u meer weten over de bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen?
Wij denken graag met u mee.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden, zoals:

 • Certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
 • Trainingen / bijeenkomsten (normkennis/interne audit)

Wilt u meer weten over de bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen?
Wij denken graag met u mee.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?