Bewust en beter ondernemen

Kleemans helpt organisaties met het ontwerpen van een kwaliteitsmanagementsysteem. En wel op zo’n manier dat ondernemers zich nóg bewuster worden van hun organisatie en daardoor nóg beter gaan ondernemen.

Onze diverse experts hebben veel ervaring met het management van kwaliteit, zorgprocessen, voedselveiligheid, milieu, informatiebeveiliging en de daarvoor noodzakelijke training van medewerkers. Ook werken we samen met anderen, waardoor we alle organisatieaspecten kunnen meenemen in ons advies.

We zijn kennispartner op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en NEN-commissielid voor meerdere kwaliteitsnormen. Voor onze klanten organiseren we ook workshops en themabijeenkomsten op deze gebieden.

Betrokken adviseurs

Niet de norm, maar de organisatie is ons uitgangspunt. We zetten het kwaliteitsmanagementsysteem zó op dat het snel ingevoerd kan worden: als plug-inmodel dus. Natuurlijk zijn in een organisatie ook procedures en instructies nodig. Maar het is belangrijk om te bepalen wat daarvan écht nodig is.

Daarom kijken we samen met de klant eerst nog eens goed naar het doel van de organisatie. Oftewel: we stellen de waarom-vraag om de normeisen zo praktisch en flexibel mogelijk in te voeren. Om alles goed boven tafel te krijgen, zijn onze adviseurs nauw betrokken. Ze luisteren goed, vragen door en staan als professional tussen de klant en de norm.

Onze werkwijze

Hoe gaan we precies te werk? We zien de organisatie als een taart met verschillende punten, die symbool staan voor de hoofdprocessen. Die komen overeen met de zogenoemde Higher Level Structure die de ISO hanteert.

De ondernemer zelf zit in het hart van de organisatie en formuleert allereerst de missie, visie en kernwaarden. Van daaruit kijken we welke belangen er nog meer spelen. Zijn er specifieke eisen van stakeholders zoals overheidsinstanties, klanten, leveranciers of medewerkers? Wat zijn voor de organisatie relevante issues, markt- of normontwikkelingen? Zodra dit allemaal bekend is, kan de ondernemer strategische keuzes maken, beleid en doelen nader vaststellen.

De volgende stap: de risico’s belichten waarmee de ondernemer te maken krijgt als hij zijn organisatie- en procesdoelen wil bereiken. Die risico’s leiden tot beheersmaatregelen. Bijvoorbeeld trainingen, instructies, procedures, automatisering of overlegvormen – de basis van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hieromheen wordt een schil gebouwd van beheer, monitoring en verbetering. Daardoor blijven processen goed verlopen en kunnen ze waar mogelijk bijgestuurd worden.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?