Behaal uw VCA-certificering eenvoudig

Het behalen van VCA-certificering vraagt veel voorbereiding vanuit uw organisatie. Kennis van de regels, opstellen van een handboek. Gelukkig heeft u alle kennis niet nodig, die vindt u bij Kleemans. Profiteer van onze expertise en behaal uw VCA-certificering. Maak kennis met Kleemans in een gratis adviesgesprek.

Over het VCA VGM-managementsysteem

VCA is primair bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers of contractors) die bij opdrachtgevers risicovolle werkzaamheden verrichten, of opdrachten uitvoeren waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Desalniettemin kan VCA ook prima worden toegepast in andere organisaties die veilig, gezond en milieubewust werken (VGM) hoog in het vaandel hebben staan.

VCA-certificering kent drie verschillende niveaus:

  • VCA* (één ster) gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers;
  • VCA** (twee sterren) gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement);
  • VCA-Petrochemie gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Zelf voorbereiden?

Nadat duidelijk is geworden welk niveau (*, ** of P) voor u van toepassing is, kunt u actiepunten opstellen ter verbetering van uw VGM-beheersysteem. Loop daarvoor eerst de VGM Checklist Aannemers door, om na te gaan waar u als bedrijf al aan voldoet en wat nog verbeterd moet worden. Deze checklist bestaat uit een groot aantal mustvragen (vragen waaraan voldaan moet worden) en aanvullende vragen. Een vraag wordt positief beoordeeld als aan alle bijbehorende minimumeisen is voldaan.

Bij het VCA*-certificaat moeten alle mustvragen met */**-codering (23 in totaal) positief beoordeeld worden, tenzij anders vermeld. Bij het VCA**-certificaat moeten alle mustvragen (*/** + **, 27 in totaal) positief beoordeeld worden, alsmede aan ten minste 50% van de aanvullende vragen (minimaal 4 van de 8).

De onderdelen waar u nog niet aan voldoet neemt u op als actiepunt in een plan van aanpak.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens VCA minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

Achtergrond VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een (te certificeren) programma, dat uw medewerkers helpt om veilig en gezond te werken en om over de volledige breedte van uw bedrijf het aantal ongevallen te verminderen.

Een VCA-certificering is met name bedoeld voor organisaties die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hier structureel mee op een hoger niveau willen presteren. Dit is vooral interessant voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk hierbij aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen, maar bijvoorbeeld ook hoveniersactiviteiten en installatiewerkzaamheden.

Zeker van VCA-certificering

Het traject naar VCA-certificering is intensief en tijdrovend. Dus wilt u graag zekerheid over het behalen van de certificering. Met onze expertise op het gebied van VCA haalt u de druk weg bij uw eigen organisatie:

  • Wij begeleiden uw organisatie om deze certificeerklaar te maken
  • Wij begeleiden bij het opzetten van uw VCA-handboek
  • Wij trainen uw medewerkers, indien gewenst, conform de VCA-eisen

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de voor u geldende eisen. Uw organisatie hoeft niet alle kennis over VCA te hebben.

Direct aan de slag met VCA-certificering?

Is uw organisatie toe aan VCA-certificering en wilt u hier het maximale uit halen? U hoeft niet alle kennis in huis te hebben, laat ons uw prangende vragen beantwoorden. Uw medewerkers focussen zich op hun werkzaamheden en wij loodsen u naar uw certificering. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het  uitvoeren van een nulmeting met betrekking tot de vereisten in de checklist. Neem vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?