Behaal uw VCA-certificering eenvoudig

Het behalen van VCA-certificering vraagt veel voorbereiding vanuit uw organisatie. Kennis van de regels, opstellen van een handboek. Gelukkig heeft u alle kennis niet nodig, die vindt u bij Kleemans. Profiteer van onze expertise en behaal uw VCA-certificering. Maak kennis met Kleemans in een gratis adviesgesprek.

Zeker van VCA-certificering

Het traject naar VCA-certificering is intensief en tijdrovend. Dus wilt u graag zekerheid over het behalen van de certificering. Met onze expertise op het gebied van VCA haalt u de druk weg bij uw eigen organisatie:

  • Wij begeleiden uw organisatie om deze certificeerklaar te maken
  • Wij begeleiden bij het opzetten van uw VCA-handboek
  • Wij trainen uw medewerkers, indien gewenst, conform de VCA-eisen

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de voor u geldende eisen. Uw organisatie hoeft niet alle kennis over VCA te hebben.

Downloads over de VCA-certificering

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u over de VCA-certificering.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Over het VCA VGM-managementsysteem

VCA is primair bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers of contractors) die bij opdrachtgevers risicovolle werkzaamheden verrichten, of opdrachten uitvoeren waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Desalniettemin kan VCA ook prima worden toegepast in andere organisaties die veilig, gezond en milieubewust  werken (VGM) hoog in het vaandel hebben staan.

VCA-certificering kent drie verschillende niveaus:

  • VCA* (één ster) is voor onderaannemers met minder dan 35 werknemers;
  • VCA** (twee sterren) is voor hoofdaannemers en organisaties met meer dan 35 werknemers;
  • VCA-P is bedoeld voor aannemers werkzaam in de petrochemie

Achtergrond VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een (te certificeren) programma, dat uw medewerkers helpt om veilig en gezond te werken en om over de volledige breedte van uw bedrijf het aantal ongevallen te verminderen.
Een VCA-certificering is met name bedoeld voor organisaties die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hier structureel mee op een hoger niveau willen presteren. Dit is vooral interessant voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk hierbij aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen, maar bijvoorbeeld ook hoveniersactiviteiten en installatiewerkzaamheden.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?