HKZ voor kleine organisaties

HKZ voor kleine organisaties

Achtergrond

Dit certificatieschema is toegespitst op de situatie van kleine organisaties, waarvoor het altijd lastig is geweest om aan de hoge en complexe HKZ-eisen te voldoen, vanwege te weinig personeel. Deze HKZ-variant houdt daar rekening mee, zodat het ook voor kleine organisaties behapbaar blijft.

Veiligheid, cliëntervaringen, verbetering van zorg, passende werkwijze: alles wat in een kleine organisatie speelt, komt aan bod.

Voordelen

 • Transparantie naar cliënten of patiënten over de geleverde zorg.
 • Het HKZ-schema biedt een mogelijkheid om de kwaliteit en veiligheid aantoonbaar te maken, bijvoorbeeld voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • Een HKZ-certificaat is een veelgevraagde kwaliteitseis vanuit zorgverzekeraars en gemeentes.
 • Certificatie is mogelijk voor organisaties die tegen een uitgebreider schema aanhikken en op zoek zijn naar een schema dat beter past bij een kleine organisatie.
 • Het schema is breed toepasbaar voor allerlei zorg- en welzijnsorganisaties.

Toepassingsgebied

U komt in aanmerking voor deze norm indien u voldoet aan de volgende criteria:

 1. Er wordt één soort zorg geleverd. Bijvoorbeeld mondzorg, huisartsenzorg, logopedie of fysiotherapie.
 2. Het maximale aantal medewerkers is 10 fte.
 3. Het betreft een solopraktijk of samenwerkingsvorm tussen twee of meer professionals. Bijvoorbeeld huisarts en nurse practitioner of tandarts en tandartsassistente.
 4. De professional is de medewerker die de werkzaamheden van de discipline uitvoert. Bijvoorbeeld tandarts, huisarts of fysiotherapeut.
 5. Managementtaken worden als nevenactiviteit uitgevoerd door de zorgverlenende medewerkers. Er is geen manager of directie aanwezig.
 6. Het betreft een zelfstandige praktijk (zonder vestigingen), ingeschreven bij de KvK en met een btw-nummer.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van HKZ vindt u meer informatie over deze norm.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan de interne audit uitvoeren en u begeleiden bij het certificeringstraject.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?