De BBO-module

Wat is de BBO-module?

Kleemans Organisatieadvies heeft voor haar klanten de Bewust Beter Ondernemen module ontwikkeld (BBO-module). In de BBO-module zijn een aantal generieke BBO-registraties als maatwerkformulieren (BBO-formulieren) ontwikkeld, die aansluiten op het Bewust Beter Ondernemen model en waarvan wij overtuigd zijn dat deze geschikt en zeer bruikbaar kunnen zijn voor elke organisatie. Enkele formulieren die in de BBO-module verwerkt zijn:

  • Relaties en contactpersonen; het doel van dit BBO-formulier is om de belangrijke relaties vast te leggen 
  • Relatie beoordeling; het doel van dit BBO-formulier is om de relaties te kunnen beoordelen op een aantal belangrijke beoordelingscriteria
  • Documentatie beheer; het doel van dit BBO-formulier is om van diverse belangrijke (kwaliteit)documentaties een register bij te houden
  • Meldingen en maatregelen; het formulier ‘Meldingen’ is ontwikkeld om voor uw organisatie alle soorten meldingen te kunnen vastleggen. Bij een melding kunt u denken aan klachten, verbetermaatregelen en bijvoorbeeld acties uit interne- en externe audits
  • Wet en regelgeving; het doel van het BBO-formulier ‘Wet en regelgeving’ is om een totaaloverzicht te krijgen van alle relevante wet en regelgevingen die in uw organisatie van toepassing zijn
  • SWOT analyse; het doel van dit BBO-formulier is om de ‘Sterktes – Zwaktes – Kansen – Bedreigingen’ te inventariseren en via de confrontatiematrix de strategie te bepalen
  • Stakeholder analyse; het doel van dit formulier is het inventariseren en positioneren van stakeholders
  • Issue inventarisatie en -analyse; het doel van dit BBO-formulier is het inventariseren van interne en externe issues om deze vervolgens te kunnen analyseren
  • Maatregelen register; het ‘Maatregelenregister’ is ontwikkeld om alle maatregelen die zijn toegewezen in de verschillende formulieren (BBO-formulieren of eigen formulieren) in één centraal overzicht bij elkaar te brengen. Vanuit deze formulieren kunnen de maatregelen door de gebruiker in behandeling worden genomen en worden bewerkt 

 

BBO module

Indien u gebruik wenst te maken van de BBO-formulieren die Kleemans Organisatieadvies heeft ontwikkeld, dan kunt u deze koppelen aan de processtappen van uw handboek. Dit kan tevens met de formulieren die u zelf heeft ontwikkeld met de registratiemodule.

 

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?