NEN-EN 15224 (ISO Zorg &Welzijn)

NEN-EN 15224 (ISO Zorg &Welzijn)

HKZ – Zorg & Welzijn: Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties in Zorg & Welzijn die behandeling/begeleiding/zorg- en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht het type financiering, de organisatievorm, de omvang, of het type activiteiten die worden uitgevoerd. Het algemeen organisatiedeel (HKZ 123) is niet van toepassing.

ISO 9001 voor de zorg

De NEN-EN 15224 staat bekend als ”ISO 9001 voor de zorg”. De norm bestaat uit de ISO 9001, aangevuld met zorgspecifieke items die op basis van zorginhoudelijke ervaringen relevant zijn voor zorg- en welzijnsorganisaties.

De 11 kwaliteitsaspecten

Bij het bepalen van de eisen ten aanzien van zorgprocessen, dienen de volgende 11 kwaliteitsaspecten in overweging te worden genomen:

 • Geschikte zorg, correcte zorg
 • Beschikbaarheid
 • Continuïteit van zorg
 • Doeltreffendheid
 • Doelmatigheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 • Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van geestelijke en maatschappelijke integriteit
 • Betrokkenheid zorgontvanger
 • Cliënt-/ patiënt veiligheid
 • Tijdigheid/toegankelijkheid

Zoals de ISO 9001-norm kenmerkt de ISO 9001 voor de zorg zich door een nieuwe kwaliteitsgedachte met als uitgangspunt dat elke organisatie uniek is. Lees hierover meer op onze ISO 9001:2015 pagina.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

Toepassingsgebied

ISO Zorg en Welzijn (NEN-EN-15224) is toepasbaar in de sector Zorg en Welzijn.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

U kunt de norm bestellen via de website van de NEN. Een praktische leidraad voor de implementatie van deze norm in zorgorganisaties is opgenomen in Bijlage B.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden, zoals:

 • Certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
 • Trainingen / bijeenkomsten (normkennis, interne audits)
 • Begeleiding bijeenkomsten (contextanalyse, risicobeoordeling, bewustwording en betrokkenheid medewerkers)

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?