ISO-14001

Behaal uw ISO-14001-certificaat eenvoudig

Achtergrond 

ISO-14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. De norm stimuleert organisaties om hun milieuprestaties te verbeteren door ze onder andere te laten nadenken over mogelijkheden voor efficiënter energiegebruik en afvalreductie. Daarnaast is de norm sterk gericht op het voldoen aan eisen van belanghebbenden, zoals overheid, klanten, medewerkers en omgeving. 

Van organisaties wordt verwacht dat ze goed nadenken over milieuaspecten zoals afval, geluid, lucht- en bodemvervuiling, water-, brandstof- en energieverbruik. 

Compliance op gebied van relevante milieuwetgeving, waaronder het Activiteitenbesluit, is naast de borging van relevante milieuaspecten de belangrijkste pijler binnen ISO-14001. 

Revisie in 2015

Zoals alle andere ISO-standaarden wordt ook de ISO-14001 periodiek geëvalueerd en eventueel herzien. In 2015 heeft de laatste update plaatsgevonden. Daarmee blijft de norm in lijn met ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Denk aan klimaatverandering en duurzaamheid, maar ook aan ontwikkelingen binnen ISO zelf. De ISO-14001-norm heeft nu eenzelfde opzet als de andere ISO-normen, waardoor ze beter op elkaar aansluiten.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens ISO-14001:2015 minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van SCCM kunt u meer achtergrondinformatie over deze norm terugvinden.

Toepassingsgebied

ISO-14001 is toepasbaar op alle typen organisaties, van elke omvang en binnen elke sector.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-14001-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij onderhoud of update van uw bestaande ISO-14001-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-14001-eisen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?