ISO-14001 certificering

ISO 14001 certificering

ISO-14001 certificering heeft betrekking op de eisen aan een milieumanagementsysteem. ISO 14001 certificering stimuleert organisaties om hun milieuprestaties te verbeteren door ze onder andere te laten nadenken over mogelijkheden om efficiënter energie te gebruiken en afval te reduceren. Daarnaast is de ISO 14001 norm sterk gericht op het voldoen aan eisen van belanghebbenden, zoals de overheid, klanten, medewerkers en de omgeving. Bij Kleemans Organisatieadvies helpen we u om te voldoen aan de ISO 14001 norm. Onze ervaren consultants werken actief samen met uw organisatie om te verzekeren dat uw organisatie aan de ISO 14001 eisen voldoen.

Wat is ISO 14001?

Van organisaties wordt verwacht dat ze goed nadenken over relevante milieuaspecten zoals afval, geluid, lucht- en bodemverontreiniging, water-, brandstof- en energieverbruik en opslag en gebruik van milieugevaarlijke stoffen.

Compliance op gebied van relevante milieuwetgeving, waaronder de Omgevingswet, is naast de borging van relevante milieuaspecten de belangrijkste pijler binnen ISO-14001.

ISO 14001 certificering onderhouden

Eenmaal behaald, moet een ISO 14001 certificaat worden onderhouden door regelmatige audits en actualisatie van het milieumanagementsysteem. Kleemans Organisatieadvies biedt ook ondersteuning bij het onderhouden van uw certificering. Onze consultants helpen u bij het uitvoeren van risicoanalyses, interne audits en toetsing van compliance van milieuwetgeving zodat u zich kunt blijven richten op uw corebusiness en uw certificaat kunt behouden.

Kies voor de professionele hulp van Kleemans Organisatieadvies voor het behalen en behouden van uw ISO 14001 certificaat. Onze ervaren consultants werken samen met uw organisatie om een efficiënt milieumanagementsysteem op te zetten, te implementeren en te borgen. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen.

Revisie in 2015

Zoals alle andere ISO-standaarden worden ook de ISO-14001 eisen periodiek geëvalueerd en eventueel herzien. In 2015 heeft de laatste update plaatsgevonden. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuwe versie die medio 2025 zal worden gepubliceerd. Daarmee blijft de norm in lijn met ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Denk aan klimaatverandering en duurzaamheid, maar ook aan ontwikkelingen binnen ISO zelf. De ISO-14001-norm heeft nu eenzelfde opzet als de andere ISO-normen, waardoor ze beter op elkaar aansluiten. Op onze ISO normen pagina leest en download u meer informatie over de huidige ISO normen.

Naast de herziening op basis van de ISO High-Level-Structure is binnen ISO-14001 certificering ook aandacht voor de levenscyclus van het product of de dienstverlening van een organisatie. De levenscyclusanalyse is een relevant milieuaspect voor iedere organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de impact op milieugebied gedurende de hele levenscyclus van een product of dienstverlening.

ISO 14001 download

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een introductie van ISO 14001:2015 door de internationale ISO organisatie.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van SCCM kunt u meer achtergrondinformatie over ISO 14001 terugvinden.

Toepassingsgebied

Het ISO-14001 certificaat is toepasbaar op alle typen organisaties, van elke omvang en binnen elke sector.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-14001-handboek, het certificeer-klaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij onderhoud of update van uw bestaande ISO-14001-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-14001-eisen.

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?

Op de hoogte blijven?