On the way to PlanetProof

Wat is ”On the way to Planetproof”?

On the way to PlanetProof bewijst (Proof) dat een product duurzamer is geproduceerd en dus beter is voor onze planeet (Planet). Door middel van de eisen binnen het keurmerk geeft een boer of tuinder aan op de goede weg te zijn en de juiste stappen te zetten (‘On the way to…’).

“On the way to PlanetProof” zet in op zes gebieden:

 • Bodem, landschap & biodiversiteit
 • Water
 • Energie
 • Productie & consumptie
 • Klimaat
 • Diergezondheid en -welzijn

PlanetProof boeren en tuinders besteden aandacht aan al deze gebieden.

Chain of Custody (Ketenverantwoordelijkheid)
Na de laatste herziening van de norm is er een toevoeging gedaan, namelijk “Chain of Custody”. Daarmee is deze norm nu ook toepasbaar in andere schakels van de keten, ná de primaire productie. Daarbij worden 3 scopes benoemd:
– Handel business to business
– Retail (handel aan consumenten)
– Bewerkte en verwerkte producten

On the way to PlanetProof certificatie is verplicht voor alle bedrijven die:
• gecertificeerde producten produceren en onder On the way to PlanetProof verkopen.
• gecertificeerde producten be- en/of verwerken en onder On the way to PlanetProof verkopen.
• gecertificeerde niet voorverpakte producten inkopen en onder On the way to PlanetProof verkopen.
• als dienstverlener aanspreekpunt zijn voor kopende partijen en (deels) organisator zijn van het logistieke proces van On the way to PlanetProof product

On the way to PlanetProof certificatie is niet verplicht voor bedrijven die:
• Alleen voorverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde producten in- en verkopen.
• Niet voorverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde producten inkopen en deze niet als gecertificeerd product verkopen.
• Een dienst verlenen (bijv. verpakken, factureren) maar geen eigenaar zijn van het gecertificeerde product. De enige uitzondering hierop geldt voor dienstverleners die aanspreekpunt zijn voor kopende partijen en (deels) organisator zijn van het logistieke proces van On the way to PlanetProof product

Voorverpakt product is hierbij gedefinieerd als product dat direct geschikt is voor bereiding/gebruik door de consument en op een zodanige manier is verpakt dat het product alleen bereikt kan worden door iets aan de verpakking te veranderen (bv. beschadigen of verbreken). Een uitzondering geldt voor (de verpakking van) On the way to PlanetProof gecertificeerde eieren omdat de consument de gelegenheid moet On the way to PlanetProof Chain of Custody Vanaf 1 januari 2022.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u. Wilt u weten welke stappen u moet volgen als u werkt met Plantaardige producten? Bekijk dan de download!

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Stap voor stap door het keurmerk heen

Het PlanetProof keurmerk is er voor verschillende productgebieden. Op de website van PlanetProof ziet u per gebied wat de stappen zijn die u moet doorlopen. De volgende gebieden zijn te onderscheiden:

 • Plantaardige producten (aardappelen, groenten en fruit)
 • Zuivel(producten)
 • Eieren
 • Bewerkte en verwerkte producten
 • Handel en retail

Hoe kan Kleemans Organisatieadvies u helpen?

Onze adviseur kan u helpen met het invullen van de selfscan, het indienen van de aanvraag en eventueel ondersteunen bij de audit van de certificerende instantie. Voorafgaand aan de selfscan verzamelen we samen met u alle benodigde informatie, vervolgens vullen we gezamenlijk de lijst in en dienen we deze in.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?