Externe preventiemedewerker

Inhuren van een externe preventiemedewerker van Kleemans:

Iedere organisatie dient volgens artikel 13 van de Arbowet een interne preventiemedewerker te hebben die zich bezig houdt met de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Uw interne preventiemedewerker heeft o.a. de taak om de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te actualiseren en het plan van aanpak op te volgen wat voortkomt uit de RI&E.

Daarnaast is uw interne preventiemedewerker belast met het structureel verbeteren van de arbozorg binnen uw organisatie. Dit neemt soms veel tijd in beslag en Kleemans kan uw preventiemedewerker hierin ondersteunen zodat uw interne preventiemedewerker doelgericht te werk kan gaan omtrent het verbeteren van de arbozorg binnen uw organisatie.

De externe preventiemedewerker van Kleemans kan uw interne preventiemedewerker ondersteunen met de volgende taken:

  • Het opstellen van de verplichte RI&E;
  • Het opvolgen van het plan van aanpak wat voorkomt uit de RI&E;
  • Het verzorgen van veiligheidsinstructies (toolboxen);
  • Belangrijke wijzigingen in de Arbowet rapporteren aan personeel, directie / OR;
  • Werkplekinspecties uitvoeren;
  • Controleren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) op gebruik en aanwezigheid;
  • Analyses uitvoeren van incidenten / (bijna) ongevallen en het opstellen van registraties t.b.v. verbetering;
  • Het bijhouden van kwaliteitshandboeken (o.a.) VCA;
  • BHV-organisatie controle.

Wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend kennis maken? Neem dan contact op met Kleemans!

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?