CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2--uitstoot. In steeds meer verschillende sectoren wordt de CO2-Prestatieladder een vereiste.  Er zijn voor de CO2-Prestatieladder twee belangrijke uitgangspunten:

  • Ontwikkeling van oplossingen door bedrijven zelf;
  • Zo min mogelijk last van regelgeving.

Het idee is dat een investering in certificering zich gaat terugverdienen als gevolg van doorgevoerde besparingen.
Het doel van de ladder is dus om bedrijven te stimuleren om de CO2-uitstoot permanent te verlagen in gezamenlijkheid met ketenpartners. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens Co2-Prestatieladder minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat

Toepassingsgebied

Het aantal opdrachtgevers die de Prestatieladder inzetten groeit gestaag. Naast landelijke opdrachtgevers ProRail, Rijkswaterstaat en Alliander hebben diverse provincies, waterschappen en gemeenten het instrument ingezet.

Op de website van SKAO vindt u een lijst van alle opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

Het CO2-Prestatieladderhandboek is het enige formele document dat het kader vormt voor de CO2-Prestatieladder.  Alle benodigde formele informatie over het certificatietraject is daarin opgenomen.  Het kader omvat doelstellingen, methoden, eisen, definities, conversiefactoren en geeft richting middels toelichtingen met ook vragen en antwoorden. Het Handboek wordt gepubliceerd op de SKAO-website en is gratis te downloaden.

Begeleidingsmogelijkheden

Wij begeleiden uw organisatie in een aantal vooraf samen vastgestelde stappen naar certificering op basis van de CO2-Prestatieladder. Afhankelijk van het gewenste certificatieniveau zullen deze stappen verschillen. Het is verstandig eerst een persoonlijk gesprek met een van onze adviseurs te voeren hierover.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?