Interne audits

Interne audit uitvoeren

Het uitvoeren van een interne audit is een van de verplichtingen met betrekking tot een kwaliteitsmanagementsysteem. Naast deze verplichting vanuit verschillende normen kan een goede interne audit van meerwaarde zijn door het constateren van verschillende verbetermogelijkheden en het optimaliseren van processen. Kleemans Organisatieadvies voert bijna dagelijks interne audits uit voor haar klanten om hen hierin te ondersteunen.

 

Waarom een interne audit uit laten voeren door Kleemans?

Er zijn meerdere argumenten om een interne audit uit te laten voeren door Kleemans Organisatieadvies:

 • Wij zijn experts op het gebied van kwaliteitsmanagement;
 • Wij voeren op dagelijkse basis interne audits uit;
 • Onze adviseurs zijn getraind op basis van ISO 19011, dé richtlijn voor intern auditen;
 • Wij beschikken over meerdere adviseurs die officieel zijn opgeleid tot lead-auditor;
 • Wij zijn onafhankelijk en als ‘vreemde ogen’ zijn wij niet bedrijfsblind.

Door de interne audit uit te laten voeren door Kleemans Organisatieadvies bent u daarnaast van verzekerd dat er een uitgebreide en professionele interne audit rapportage zal worden opgeleverd.

Interne audit eisen

Vanuit de verschillende NEN-normen, zoals ISO 9001:2015, worden er een aantal eisen gesteld aan interne audits.

De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het kwaliteitsmanagementsysteem:

 • voldoet aan:
  1. de eigen eisen van de organisatie voor haar kwaliteitsmanagementsysteem;
  2. de eisen van de internationale norm;
 • doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.

 

De organisatie moet:

 • een auditprogramma plannen, vaststellen, implementeren en onderhouden;
 • auditoren selecteren en audits uitvoeren zodanig dat de objectiviteit en de onpartijdigheid van het auditprogramma wordt bewerkstelligd;
 • gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van de implementatie van het auditprogramma en de auditresultaten.

 

Vanwege onze ruime ervaring op dit gebied zijn wij gewend om aan deze eisen te voldoen.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wij geven u graag advies en helpen u graag bij het uitvoeren van interne audits op uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wilt u een interne audit uit laten voeren door een externe gekwalificeerde deskundige? We helpen u graag. Laat het ons weten en neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?