Kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille?

De Vlaamse overheid stelt subsidie ter beschikking voor KMO’s en zelfstandig ondernemers. Deze subsidie wordt de KMO-portefeuille genoemd.

Kleemans BVBA is een erkende dienstverlener binnen de kmo-portefeuille voor de pijler opleiding. Dit houdt in dat u voor  opleiding gegeven door ons een subsidie van de Vlaamse overheid kan krijgen.
Deze subsidie kan oplopen tot 30% van het totaal te factureren bedrag.

Meer info over de kmo-portefeuille vindt u hieronder en op de website van de Vlaamse overheid.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van de Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie.
  2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams gewest.
  3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector.
  4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?