ISO-27001 Certificering

Behaal uw ISO-27001-certificaat eenvoudig

Informatiebeveiliging is veel meer dan een ICT-uitdaging. De toenemende noodzaak tot het vastleggen, raadplegen en uitwisselen van vertrouwelijke informatie brengt nieuwe beveiligingsvraagstukken met zich mee. Informatiebeveiliging is een belangrijk thema geworden. Enerzijds door wet- en regelgeving, anderzijds om organisatiebelangen veilig te stellen. ISO-27001 biedt een goede basis voor het op orde krijgen van de Informatiebeveiliging.

ISO-27001 beschrijft hoe informatiebeveiliging procesmatig ingericht kan worden door verschillende beveiligingsmaatregelen te treffen. Het helpt u om de bedrijfsgegevens te beveiligen en biedt zekerheid aan alle betrokken partijen, met name de klanten. De norm is opgezet volgens de ISO-structuur en daardoor zeer herkenbaar van opbouw.

Informatiebeveiliging is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en zelfs voor het voortbestaan van organisaties. Een inadequate informatiebeveiliging kan leiden tot schade voor de klant, onnodige kosten en risico’s, schade aan het imago van de organisatie en zelfs sancties of claims. Het is echter niet alleen een kwestie van beleid, maatregelen en borging, maar vooral van naleving, houding en gedrag.
De norm is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een goed en adequaat beheerd managementsysteem voor Informatiebeveiliging.

De adviseurs van Kleemans zijn gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij certificeringstrajecten. Wij kunnen u helpen met het trainen van uw medewerkers, het opzetten van het managementsysteem voor informatiebeveiliging, en het invoeren van beheersmaatregelen.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens ISO-27001 minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Toepassingsgebied

De norm is geschikt voor elke organisatie, groot of klein, ongeacht bedrijfssector en goed te integreren in bestaande kwaliteitsmanagementsystemen (conform ISO-9001-certificering). Maar de norm is met name geschikt voor sectoren waar de beveiliging van gegevens van het grootste belang is: financiële sector, gezondheidssector, IT-sector en overheden.

Wilt u zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens, en informatiebeveiliging goed regelen omdat u dit belangrijk vindt of omdat uw klanten hierom vragen? Dan is certificering volgens de internationale norm ISO-27001 hiervoor de oplossing.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

U kunt de norm bestellen via het NEN. Wilt u concreet in beeld hebben waar u momenteel staat op het gebied van ISO-27001? En wilt u weten wat er nog gedaan moet worden om certificering mogelijk te maken? Dan bieden wij u een Quickscan aan.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-27001-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhouden van uw bestaande ISO-27001-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-27001 eisen. Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op voor deskundig en praktisch advies.

Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?