ISO-45001

Behaal uw ISO-45001:2018-certificaat eenvoudig

Sinds het begin van 2018 is de ISO-45001-norm gepubliceerd. Op basis van deze norm kan een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem worden ingericht, dat door een onafhankelijk certificerende instelling kan worden getoetst. Kleemans Organisatieadvies kan u helpen dit certificaat te behalen

Over het ISO-45001:2018 arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Op basis van de ISO-45001-norm kan een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem worden ingericht, dat door een onafhankelijke certificerende instelling kan worden getoetst. ISO-45001 is toepasbaar op elk type organisatie dat een (al dan niet gecertificeerd) arbo- en veiligheidsmanagementsysteem wenst te implementeren.

Behalen van ISO-45001:2018 certificering

Het behalen van ISO-certificering vraagt veel voorbereiding vanuit uw organisatie. Kennis van de regels, opstellen van een handboek. Gelukkig heeft u niet alle kennis nodig, die vindt u bij Kleemans. Profiteer van onze expertise en behaal uw ISO-45001:2018-certificering.

Voordelen van een ISO-45001 managementsysteem

Het wordt gemakkelijker om een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem op basis van ISO-45001 te integreren met andere managementsystemen (bijvoorbeeld ISO-9001 en ISO-14001), omdat de structuur en de basiseisen voor al deze ISO-normen hetzelfde zijn geworden (HLS-structuur). Daarnaast kan certificering nu efficiënter plaatsvinden doordat managementsystemen verder geïntegreerd kunnen worden en gecombineerd afgetoetst kunnen worden. Een groot voordeel is dat de nieuwe norm meer de nadruk legt op risicomanagement, voldoet aan gestelde (wettelijke) eisen en procesbeheersing. Daarnaast zorgt de contextanalyse er voor dat er meer rekening gehouden moet worden met de omgeving. Leiderschap neemt hierdoor een prominentere plaats in binnen deze norm.

Neem contact met ons op!

Certificeringen helpen u bij het beheersen van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen. Wilt u ISO-45001:2018 certificering advies voor uw organisatie ontvangen, een training volgen of meer informatie over ISO normen ontvangen? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Wij helpen en adviseren u graag!

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens ISO-45001:2018 minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Zeker van ISO-45001-certificering

Het traject naar ISO-certificering is intensief en tijdrovend. Dus wilt u graag zekerheid over het behalen van de certificering. Met onze expertise op het gebied van ISO-45001:2018 haalt u de druk weg bij uw eigen organisatie:

  • Wij begeleiden uw organisatie om deze certificeerklaar te maken
  • Wij begeleiden bij het opzetten van uw ISO-45001:2018-handboek
  • Wij trainen uw medewerkers conform de ISO-45001:2018-eisen

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de voor u geldende eisen. Uw organisatie hoeft niet alle kennis over ISO-45001:2018 te hebben.

Direct aan de slag met ISO-45001:2018-certificering?

Is uw organisatie toe aan ISO-45001:2018-certificering en wilt u hier het maximale uit halen? U hoeft niet alle kennis in huis te hebben, laat ons uw prangende vragen beantwoorden. Uw medewerkers focussen zich op hun werkzaamheden en wij loodsen u naar uw certificering. Neem vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Zelf voorbereiden?

De certificeringseisen staan op de SCCM website. De richtlijnen voor de implementatie van ISO-45001 worden beschreven in ISO-45002.

Op de hoogte blijven?