ISO-45001

Behaal uw ISO-45001:2018-certificaat eenvoudig

Het behalen van ISO-certificering vraagt veel voorbereiding vanuit uw organisatie. Kennis van de regels, opstellen van een handboek. Gelukkig heeft u alle kennis niet nodig, die vindt u bij Kleemans. Profiteer van onze expertise en behaal uw ISO-45001:2018-certificering. Maak kennis met Kleemans in een gratis adviesgesprek.

Over het ISO-45001:2018 arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Begin 2018 is de ISO-45001-norm gepubliceerd. Op basis van deze norm kan een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem worden ingericht, dat door een onafhankelijk certificerende instelling kan worden getoetst. ISO-45001 is toepasbaar op elk type organisatie dat een (al dan niet gecertificeerd) arbo- en veiligheidsmanagementsysteem wenst te implementeren.

Voordelen van een managementsysteem op basis van ISO-45001 zijn:

 • Het wordt gemakkelijker om een arbo- en veiligheidsmanagementsysteem op basis van ISO- 45001 te integreren met andere managementsystemen (bijvoorbeeld ISO-9001 en ISO-14001), omdat de structuur en de basiseisen voor al deze ISO-normen hetzelfde zijn geworden (HLS-structuur).
 • Certificering kan nu efficiënter plaatsvinden doordat managementsystemen verder geïntegreerd kunnen worden en gecombineerd afgetoetst kunnen worden.
 • De nieuwe norm legt meer de nadruk op risicomanagement, voldoen aan gestelde (wettelijke) eisen en procesbeheersing. Daarnaast zorgt de contextanalyse er voor dat er meer rekening gehouden moet worden met de omgeving. Leiderschap neemt hierdoor een prominentere plaats in binnen deze norm.

Achtergrond ISO-45001 norm

De ISO-45001-norm wordt de nieuwe norm voor arbo- en veiligheidsmanagementsystemen. Deze norm is de vervanger van de OHSAS-18001 en zal de komende jaren een steeds prominentere rol krijgen. De ontwikkeling van deze nieuwe norm is in 2013 gestart en uiteindelijk begin 2018 gepubliceerd. Na de publicatie start een overgangsperiode van drie jaar, waarin de OHSAS-18001-norm langzaam zal worden uitgefaseerd. Ook zal deze nieuwe norm in lijn zijn gebracht met ISO-9001 en ISO-14001 voor wat betreft de High Level Structure (HLS).

De definitieve publicatie van de norm was in maart 2018.

Onder andere de volgende zaken zijn nieuw in ISO-45001:

 • Net zoals het geval is bij ISO-9001 en ISO-14001, wordt ook bij deze norm verwacht dat er een contextanalyse wordt uitgevoerd, waarbij eisen van belanghebbende partijen worden vastgesteld.
 • De invloed van in- en externe veranderingen en de hiermee gepaard gaande risico’s en kansen moeten in kaart worden gebracht.
 • De directie krijgt een prominentere betrokkenheid bij het managementsysteem, waardoor zichtbaar leiderschap ontstaat.
 • In- en externe communicatie moet plaatsvinden op basis van de behoefte.
 • Er wordt niet meer gesproken over procedures, maar over “gedocumenteerde informatie”.
 • Er is meer aandacht gekomen voor (ontwikkeling van) de bedrijfscultuur.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens ISO-45001:2018 minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

Zeker van ISO-45001-certificering

Het traject naar ISO-certificering is intensief en tijdrovend. Dus wilt u graag zekerheid over het behalen van de certificering. Met onze expertise op het gebied van ISO-45001:2018 haalt u de druk weg bij uw eigen organisatie:

 • Wij begeleiden uw organisatie om deze certificeerklaar te maken
 • Wij begeleiden bij het opzetten van uw ISO-45001:2018-handboek
 • Wij trainen uw medewerkers conform de ISO-45001:2018-eisen

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de voor u geldende eisen. Uw organisatie hoeft niet alle kennis over ISO-45001:2018 te hebben.

Direct aan de slag met ISO-45001:2018-certificering?

Is uw organisatie toe aan ISO-45001:2018-certificering en wilt u hier het maximale uit halen? U hoeft niet alle kennis in huis te hebben, laat ons uw prangende vragen beantwoorden. Uw medewerkers focussen zich op hun werkzaamheden en wij loodsen u naar uw certificering. Neem vandaag nog contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Zelf voorbereiden?

De certificeringseisen staan op de SCCM website. De richtlijnen voor de implementatie van ISO-45001 worden beschreven in ISO-45002.

Op de hoogte blijven?