GMP certificering

De GMP certificering, ook wel bekend als GMPPLUS of GMP+, heeft betrekking op kwaliteitssystemen in de diervoederindustrie en verzekert de veiligheid van diervoeders. De certificering is mogelijk voor alle schakels binnen de keten, zoals productie, handel, opslag en transport. Sinds 1 maart 2020 geldt GMP+ 2020. Wilt u als organisatie een GMP certificering behalen? Kleemans Organisatieadvies begeleidt u graag.

Wat is een GMP certificaat?

GMP staat voor Good Manufacturing Practice. De + in de titel staat voor de toevoeging van de HACCP-principes. GMP certificaten zijn van toepassing binnen de voedselveiligheid. Door GMPPLUS is een certificeringsnorm gepubliceerd, het GMP+ Feed Safety Assurance-schema. Hiervoor kan een bedrijf dat actief is in de diervoedersector een GMP+ certificaat verkrijgen. Kleemans kan u helpen deze certificering voor te bereiden door op een praktische manier alle normelementen en regels samen met u te gaan organiseren.

GMP+ 2020

Voorheen waren er voor verschillende activiteiten verschillende normen (B1 voor productie, B3 voor handel, B4 voor transport, etc.). Dit wordt ook wel de GMP+ 2010 genoemd.

Vanaf 1/3/2021 is de GMP+ 2020 van toepassing (Volledige naam GMP+ Feed Certification Schema 2020). Hierin zijn de verschillende normen niet meer van toepassing en is er slechts 1 vereenvoudigde norm met bijlagen voor een GMP+ certificaat. Inzicht in de verschillen kunnen worden verkregen via de website van GMP+. Uiteraard kunt u ook bij Kleemans terecht met uw vragen rondom de nieuwe GMP+ certificering.

Een van de voornaamste verschillen in de GMP+ 2020 ten opzichte van de oude regels voor GMP+ certificering is dat de nieuwe versie meer in lijn is met de ISO-22000:2018. Hiermee komen normonderdelen zoals contextanalyse en stakeholderanalyse ook voor GMP+ certificering op de agenda. Andere onderwerpen zoals OPRP’s zijn nog niet overgenomen. Binnen GMP+ wordt nog wel de “oude” GMP+-methodiek met betrekking tot de risicoanalyse toegepast.

 

Transitieperiode

  • Van 1 maart tot 1 september 2021 was er een voorbereidingsperiode. Gedurende deze periode kon de GMP+ Community de tijd nemen om de nieuwe voorwaarden op onze website te bekijken en indien nodig te implementeren. Nieuwe bedrijven kunnen gecertificeerd worden conform het GMP+ FC scheme 2020.
  • Tussen 1 september 2021 en 1 september 2024 moeten GMP+ gecertificeerde bedrijven gecertificeerd zijn conform het GMP+ FC scheme 2020. Het is aan het bedrijf om in overleg met de Certificatie Instelling het juiste moment te bepalen.
  • Vanaf 1 september 2024 komt de gehele GMP+ Community onder het nieuwe GMP+ FC scheme 2020. Certificering is dan alleen mogelijk conform het GMP+ FC scheme 2020.
  • Vanaf 1 september 2024 is het GMP+ FC scheme 2010 niet meer geldig.

Download GMP+ certificering

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens een GMP+ certificaat minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Toepassingsgebied

GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen.

Voorbereiding GMP+ 2020 certificaat

De opzet van een systeem voor GMP+ certificering op basis van de GMP+ 2020 kan op basis van de Kleemans systematiek op een praktische manier opgezet worden.

Stappenplan GMP+

Begeleidingsmogelijkheden

Wij helpen u graag bij het behalen van een GMP+ certificaat. Zo helpen wij bij het klaarmaken van uw organisatie voor de certificering, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande certificaat en het trainen van uw medewerkers conform alle eisen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?