GMP certificering behalen?

GMP certificering is bedoeld voor het borgen van de diervoederveiligheid in alle schakels in de diervoerderketen, die wereldwijd toepasbaar is. Een goede borging van de diervoederveiligheid (wereldwijd) heeft een hoge prioriteit.

Wat is een GMP certificaat?

Het GMP+ Feed Safety Assurance-schema is een hulpmiddel om dit te realiseren en is geïntroduceerd in 1992. Het beheer was van 1992 tot en met 2009 in handen van het Productschap Diervoeder in Den Haag. Met de afschaffing van de productschappen is het geprivatiseerd. Sinds 2010 beheert GMP+ International het schema waar de GMP certificering onder valt.

GMP+ certificering richtlijnen

Met een GMP+ FSA-certificaat geeft u (potentiële) afnemers extra garanties voor veilig diervoeder, en de consument veilige dierlijke producten. Het zorgt voor nieuwe afzetmogelijkheden en voor behoud van bestaande afnemers.

De norm is gebaseerd op wet- en regelgeving, als aanvullende eisen uit de afzetmarkt. Met het GMP+ FSA-schema richt u zich op kwaliteitsmanagement (ISO-9001) en risicobeheersing (HACCP).

Enkele voorbeelden van GMP+ richtlijnen die vastgelegd moeten worden:

  • Alle grondstoffen van het product;
  • Het verpakkingsmateriaal;
  • Voldoen aan de gestelde eisen van uw branche;
  • De kwaliteit van de grondstoffen;
  • Alle standaard procedures van het productieproces;
  • Gekwalificeerd en getraind personeel;
  • Alle milieuaspecten.

Download GMP+ certificering

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens GMP+ certificering minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

Toepassingsgebied

GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen.

Voorbereiding GMP certificering

De opzet van een Feed Safety Management systeem kan op basis van de Kleemans systematiek op een praktische manier opgezet worden.

Stappenplan GMP+

Begeleidingsmogelijkheden

Wij helpen u graag bij het opzetten van een GMP+-handboek, het klaarmaken van uw organisatie voor de certificering, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande GMP+-systeem en het trainen van uw medewerkers conform alle eisen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?