GMP+ certificering

GMP+ certificering heeft betrekking op kwaliteitssystemen in de diervoederindustrie en verzekert de veiligheid van diervoeders. De certificering is mogelijk voor alle schakels binnen de keten, zoals productie, handel, opslag en transport. Sinds 1 maart 2020 geldt GMP+ 2020.

Wat is een GMP+ certificaat?

GMP staat voor Good Manufacturing Practice. De + in de titel staat voor de toevoeging van de HACCP-principes. Door GMPPLUS is een certificeringsnorm gepubliceerd, het GMP+ Feed Safety Assurance-schema. Hiervoor kan een bedrijf dat actief is in de diervoedersector GMP+ certificering verkrijgen. Kleemans kan u helpen deze certificering voor te bereiden door op een praktische manier alle normelementen samen met u te gaan organiseren.

GMP+ 2020

Voorheen waren er voor verschillende activiteiten verschillende normen (B1 voor productie, B3 voor handel, B4 voor transport, etc.) Dit wordt ook wel de GMP+ 2010 genoemd.

Vanaf 1/3/2021 is de GMP+ 2020 van toepassing (Volledige naam GMP+ Feed Certification Schema 2020). Hierin zijn de verschillende normen niet meer van toepassing en is er slechts 1 vereenvoudigde norm met bijlagen voor GMP+ certificering. Inzicht in de verschillen kan worden verkregen via de website van GMP+. Uiteraard kunt u ook bij Kleemans terecht met uw vragen rondom de nieuwe GMP+ certificering.

Een van de voornaamste verschillen in de GMP+ 2020 ten opzichte van de oude normen voor GMP+ certificering is dat de nieuwe versie meer in lijn is met de ISO-22000:2018. Hiermee komen normonderdelen zoals contextanalyse en stakeholderanalyse ook voor GMP+ certificering op de agenda. Andere onderwerpen zoals OPRP’s zijn nog niet overgenomen. Binnen GMP+ wordt nog wel de “oude” GMP+-methodiek met betrekking tot de risicoanalyse toegepast.

 

Transitieperiode

  • Van 1 maart tot 1 september 2021 is er een voorbereidingsperiode. Gedurende deze periode kan de GMP+ Community de tijd nemen om de nieuwe voorwaarden op onze website te bekijken en indien nodig te implementeren. Nieuwe bedrijven kunnen gecertificeerd worden conform het GMP+ FC scheme 2020.
  • Tussen 1 september 2021 en 1 september 2024 moeten GMP+ gecertificeerde bedrijven gecertificeerd zijn conform het GMP+ FC scheme 2020. Het is aan het bedrijf om in overleg met de Certificatie Instelling het juiste moment te bepalen.
  • Vanaf 1 september 2024 komt de gehele GMP+ Community onder het nieuwe GMP+ FC scheme 2020. Certificering is dan alleen mogelijk conform het GMP+ FC scheme 2020.
  • Vanaf 1 september 2024 is het GMP+ FC scheme 2010 niet meer geldig.

Download GMP+ certificering

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens GMP+ certificering minimaal nodig zijn in uw organisatie.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Toepassingsgebied

GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen.

Voorbereiding GMP+ 2020 certificering

De opzet van een systeem voor GMP+ certificering op basis van de GMP+ 2020 kan op basis van de Kleemans systematiek op een praktische manier opgezet worden.

Stappenplan GMP+

Begeleidingsmogelijkheden

Wij helpen u graag bij het behalen van een GMP+ certificering. Zo helpen wij bij het klaarmaken van uw organisatie voor de certificering, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande certificaat en het trainen van uw medewerkers conform alle eisen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?