Leveranciersaudits

Leveranciersaudits bij voedselveiligheidsnormen

In het kader van de beheersing van leveranciers geven de voedselveiligheidsnormen een aantal opties. Een van die opties is de uitvoering van leveranciersaudits op locatie bij de leverancier.

Zo’n leveranciersaudit kunt u zelf doen indien u daartoe voldoende gekwalificeerd bent en voldoende ervaring hebt met audits. U kunt de leveranciersaudits ook door ons laten doen of juist samen met ons.

Een leveranciersaudit is een audit bij uw leverancier op een aantal vaste punten, maar kan ook aangevuld worden met specifieke punten die juist voor u belangrijk zijn. Denk daarbij aan een beoordeling van de contractafspraken, klachtenafhandeling van juist uw klachten, traceerbaarheid van uw product, productielijsten van uw productieopdracht, etc.

Een leveranciersaudit gaat altijd in goede afstemming met de binnen uw organisatie bij de betreffende leverancier betrokken medewerkers. Samen bepalen we de te auditeren onderwerpen.

Van de uitgevoerde audit wordt een rapport opgesteld dat aan u wordt verstrekt. Het is aan u hoe u hier verder mee omgaat. Het rapport zal altijd een overzicht van eventuele verbetervoorstellen bevatten.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u. Wilt u een voorbeeld template voor een leveranciersaudit? Bekijk dan onze download voor leveranciersaudits!

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Zelf al aan de slag met leveranciersaudits?

Ga eens na wat u zelf belangrijk vindt bij uw leveranciers. Ga daarnaast na welke processen extra risicovol zijn. Of kijk eens naar de normen en wetgeving die voor u van toepassing zijn. De vragen of onderwerpen uit een leveranciersquestionnaire kunnen ook een goed uitgangspunt zijn. Zo heeft u al een paar voorbeelden van bronnen die u kunt gebruiken voor het bepalen van de te auditeren onderwerpen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?