ISO-22000

Praktisch advies bij ISO-22000-certificering

ISO-22000 is de ISO-norm voor voedselveiligheid managementsystemen. De toepassing van de norm voor ISO-22000-certificering neemt steeds meer toe. Mogelijk is dit vanwege de groei van de FSSC-22000 waar deze ISO-22000-norm een integraal onderdeel van is. Desalniettemin is een wereldwijde toename van ISO-22000-certificering te zien.

Nieuwe versie norm ISO-22000-certificering

Sinds half 2018 is ISO-22000-certificering volgens een nieuwe versie van de ISO-22000-norm mogelijk worden. Deze heet ISO-22000:2018. Het is de eerste herziening van de ISO 22000 norm sinds 13 jaar. Dat is een lange periode, waardoor er flink wat aanpassingen nodig waren.

De belangrijkste aanpassingen die van belang zijn voor ISO-22000-certificering voor u op een rij:

  • Toepassing systematiek van de Higher Level Structure, zoals dat bij alle ISO-normen voor managementsystemen nu wordt gedaan. Hierdoor is de norm beter “compatible” met andere ISO-normen.
  • Verduidelijking van de termen CCP, O-PRP en PRP.
  • Aantal nieuwe PRP’s (specifieke basisvoorwaarden programma’s) voor specifieke sectoren. Het betreft o.a. voedselproductie (voedselveiligheid), catering, verpakkingsmaterialen, diervoederproductie en transport en opslag.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie over de ISO-22000-certificering beschikbaar voor u. Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis ISO-22000-kennis.

u ontvangt direct de download

Overgangsperiode ISO-22000:2005 naar ISO-22000:2018

Er geldt een overgangstermijn van 3 jaar tot 2021 voor bedrijven om naar de ISO-22000:2018 over te stappen.

De Higher Level Structure (HLS) in de norm voor ISO-22000-certificering

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de nieuwe versie van de norm voor ISO-22000-certificering, is het in lijn brengen van de norm met de HLS. Relevante onderdelen die vanuit de HLS in de normen zijn verwerkt, zijn nu ook in de norm voor ISO-22000-certificering verwerkt. De kerngedachte van de HLS is “het plug-in model”. Normen zijn in elkaar “in te pluggen”. Dit is in 2008 door de ISO-organisatie geïntroduceerd als basis voor een identieke hoofdstructuur van de verschillende ISO-normen.

Zelf ISO-22000-certificering voorbereiden?

Via het NEN, de organisatie die namens Nederland het beheer heeft over de norm voor ISO-22000-certificering, zijn er diverse ondersteunende documenten beschikbaar. Via de website van het NEN is o.a. “de 100 meest gestelde vragen over ISO-22000” verkrijgbaar.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?