ISO-22000

Praktisch advies bij ISO-22000-certificering

ISO-22000 is de ISO-norm voor voedselveiligheid managementsystemen. De toepassing van de norm voor ISO-22000-certificering neemt steeds meer toe. Mogelijk is dat vanwege de groei van de FSSC-22000 waar deze ISO-22000-norm een integraal onderdeel van is. Desalniettemin is een wereldwijde toename van ISO-22000-certificering te zien.

Nieuwe versie norm ISO-22000-certificering

Medio 2018 zal ISO-22000-certificering volgens een nieuwe versie van de ISO-22000-norm mogelijk worden. Deze zal ISO-22000:2018 gaan heten. Het is de eerste herziening van de ISO 22000 norm sinds 13 jaar. Dat is een lange periode, waardoor er flink wat aanpassingen nodig waren.

De belangrijkste aanpassingen die van belang zijn voor ISO-22000-certificering voor u op een rij:

  • Toepassing systematiek van de Higher Level Structure, zoals dat bij alle ISO-normen voor managementsystemen nu wordt gedaan. Hierdoor is de norm beter “compatible” met andere ISO-normen.
  • Verduidelijking van de termen CCP, O-PRP en PRP.
  • Aantal nieuwe PRP’s (specifieke basisvoorwaarden programma’s) voor specifieke sectoren. Het betreft o.a. voedselproductie (voedselveiligheid), catering, verpakkingsmaterialen, diervoederproductie en transport en opslag.

O-PRP versus CCP

De nieuwe norm voor ISO-22000-certificering biedt de ruimte om de O-PRP op twee manieren te interpreteren.

  • Een manier met een minder hoog risico dan de CCP. In geval van afwijkingen is het dan niet altijd nodig om voedselproducten als onveilig te beschouwen.
  • De andere manier is dat er O-PRP’s kunnen worden geïdentificeerd die ook als CCP zouden kunnen worden benoemd, maar waarbij correctieve acties niet altijd mogelijk zijn door het ontbreken van meetbare limieten of goede mogelijkheden voor bewaking.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie over de ISO-22000-certificering beschikbaar voor u. Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis ISO-22000-kennis.

Download informatie over ISO-22000-certificering.

Overgangsperiode ISO-22000:2005 naar ISO-22000:2018

Naar alle waarschijnlijkheid zal er voor ISO-22000 een vergelijkbare overgangsperiode gaan gelden zoals dat voor ISO-9001:2015 van toepassing was. De verwachting is dat een overgangstermijn van 3 jaar zal gaan gelden. De publicatie van de nieuwe versie van ISO-22000 wordt verwacht in juni 2018.

De Higher Level Structure (HLS) in de norm voor ISO-22000-certificering

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de nieuwe versie van de norm voor ISO-22000-certificering, is het in lijn brengen van de norm met de HLS. Relevante onderdelen die vanuit de HLS in de normen zijn verwerkt en die nu ook in de norm voor ISO-22000-certificering. De kerngedachte van de HLS is “het plug-in model”. Normen zijn in elkaar “in te pluggen”. Dit is in 2008 door de ISO-organisatie geïntroduceerd als basis voor een identieke hoofdstructuur van de verschillende ISO-normen.

Zelf ISO-22000-certificering voorbereiden?

Via het NEN, de organisatie die namens Nederland het beheer heeft over de norm voor ISO-22000-certificering, zijn er diverse ondersteunende documenten beschikbaar. Via de website van het NEN zijn o.a. “de 100 meest gestelde vragen over ISO-22000” en de “NPR-ISO/TS 22004:2005 Richtlijnen voor de applicatie van de ISO-22000:2005” verkrijgbaar.

Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?