Intervisie

Intervisie

Intervisie is leren van werkervaringen door middel van reflectie met een groep collega’s. Door middel van intervisie kunnen werkervaringen gedeeld en onderzocht worden. Hierdoor verbetert het professioneel functioneren. Daarnaast biedt een intervisiegroep steun en kader voor de zorgprofessional en kan een positieve invloed hebben op balans, energie en werkplezier. Voorbeelden van thema’s waar intervisie geschikt voor is, zijn complexe casuïstiek, werkdruk, samenwerking, feedback, grenzen, omgaan met emoties, eisen, agressie, fouten en klachten.

Voor beginnende groepen is begeleiding van meerwaarde om de intervisiemethodiek eigen te maken. Als intervisiebegeleider zorgen wij voor de inbreng en uitleg van verschillende intervisiemethodieken, een veilige omgeving voor gezamenlijk leren en feedback.

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan ondersteuning bij intervisie? Neem dan contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?