QuickScan en advies Wet zorg en dwang

QuickScan en advies Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zoals dementie. De Wzd heeft als uitgangspunt dat de cliënt alleen vrijwillige zorg krijgt. Onvrijwillige zorg is altijd het laatste middel en komst slechts aan de orde wanneer minder ingrijpende middelen onvoldoende uitkomst bieden.

Wanneer u als zorgorganisatie onvrijwillige zorg aanbiedt, zal dit opgenomen moeten zijn in beleid- en werkprocessen. Denk hierbij aan het aanpassen van zorgplannen. Ook is het belangrijk dat alle professionals op de hoogte zijn van de Wzd en de consequenties voor hun handelen.

Wilt u weten hoe ver uw organisatie met de Wzd is in de praktijk? Kleemans kan u ondersteunen bij de monitoring van de implementatie en de borging van de Wzd.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?