Wtza

Ondersteuning Wtza

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders en vervangt daarmee de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Hierdoor veranderen een aantal zaken voor startende aanbieders, zoals bijvoorbeeld het hebben van een meldplicht. Ook voor sommige bestaande aanbieders heeft de Wtza gevolgen.

Het hoofddoel van Wtza

Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder.

Wilt u weten wat de Wtza voor uw organisatie betekent of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het voldoen aan deze nieuwe wetgeving? Neem dan contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?