Coaching zorgprofessionals en kwaliteitsverpleegkundigen

Coaching zorgprofessionals en kwaliteitsverpleegkundigen

Coaching zorgprofessionals

De complexiteit van zorg neem toe. Daarnaast wordt steeds meer gewerkt volgens zelforganiserende principes. Om binnen deze veranderende context de kwaliteit van zorg goed te borgen zetten steeds meer organisaties kwaliteitsverpleegkundigen in. Zij hebben andere taken en rollen, zoals het adviseren, ondersteunen en coachen van collega’s ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het regisseren van kennisontwikkeling en het implementeren en borgen van (kwaliteits-)richtlijnen of innovaties. Dit vraagt om specifieke competenties en vaardigheden.

Coaching kwaliteitsverpleegkundigen

Kleemans biedt coaching aan kwaliteitsverpleegkundigen. Hierbij wordt kennis en inzicht geboden in de specifieke rol van de kwaliteitsverpleegkundigen met betrekking tot kwaliteit van de organisatie en hoe dit te monitoren en borgen in het dagelijks werkgedrag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan regievoering op zorginhoudelijke processen, innovatie en effectieve coaching van collega’s om zo veranderingen in een team te implementeren.

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan coaching van kwaliteitsverpleegkundigen? Neem dan contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?