Aan de slag met Ecovadis

07 mei Aan de slag met Ecovadis

Wat is het?
EcoVadis is een duurzaamheidsbeoordeling. Het doel van EcoVadis is om duurzaamheidsprestaties (mvo) in productieketens inzichtelijk te maken.
Op die manier helpt het bedrijven om leveranciers te selecteren op basis van duurzaamheidsprestaties. Met een EcoVadis label en bijbehorende score kun je de status van de duurzaamheidsprestaties van jouw organisatie aantoonbaar maken.

De EcoVadis rating, ofwel de EcoVadis duurzaamheidsscore, is gebaseerd op 21 factoren binnen vier thema’s.
De 4 thema’s zijn milieu, ethiek, arbeids- en mensenrechten en duurzame inkoop.

Eigenlijk is er geen sprake van een EcoVadis certificering.
Het is meer een vaststelling van de mate waarin een organisatie voldoet en daar wordt dan een status aan gekoppeld in de vorm van een kleur.
De EcoVadis sustainability rating, zoals het scoresysteem wordt genoemd, bestaat uit medailles en badges.

De top 35% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven krijgen EcoVadis medailles toegekend. Dit gebeurt op basis van een percentielrang van de organisatie waarbij de prestaties worden vergeleken met alle beoordeelde organisaties in de hele database, gezien over de laatste 12 maanden.

De volgende opties zijn er:
• EcoVadis Platinum: top 1% (score tussen de 75 en de 100)
• EcoVadis Gold: top 5% (score tussen 67 en 74)
• EcoVadis Silver: top 15% (score tussen 56 en 66)
• EcoVadis Bronze: top 35% (score tussen 47 en 55)

Daarnaast zijn er EcoVadis badges. Deze worden toegekend aan bedrijven op basis van bepaalde scorevereisten:
• Committed: een minimumscore van 45
• Fast mover: een score tussen 34-44 met verbetering van minimaal 6 punten t.o.v. de vorige beoordeling over een periode van 18 maanden
Aan het behalen van een score zijn individuele eisen gekoppeld welke afhankelijk zijn van het land en de sector waarin U zich bevindt.

Hoe starten?

Stap 1: Registeren
Allereerst wordt er een bedrijfsprofiel aangemaakt met daarin diverse bedrijfsgegevens, zoals de sector waarin je actief bent, de grootte van je organisatie, de landen waarin je opereert etc. Na het indienen van deze informatie wordt er een op maat vragenlijst voor je organisatie gemaakt.

Stap 2: De vragenlijst invullen
Het invullen van de vragenlijst wordt ook wel het EcoVadis assessment genoemd. Je beantwoordt alle vragen uit de lijst en levert tevens documenten aan.

Stap 3: Beoordeling
De analisten van EcoVadis gaan met de door jou ingediende vragenlijst aan de slag. Ze bekijken, analyseren en verwerken de aangeleverde gegevens tot een EcoVadis sustainability scorecard voor jouw organisatie.

Stap 4: Resultaat
In de laatste stap wordt de EcoVadis scorecard online geplaatst. De resultaten geven je organisatie inzicht in de prestaties. Op basis van deze informatie kunnen verbeteracties vastgesteld worden.

Hulp nodig?
Uiteraard kunnen onze adviseurs u helpen bij de implementatie van Ecovadis

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?