Verplichte aandacht voor klimaatverandering in alle ISO-normen voor managementsystemen

30 apr Verplichte aandacht voor klimaatverandering in alle ISO-normen voor managementsystemen

Verplichte aandacht voor klimaatverandering in alle ISO-normen voor managementsystemen

In februari 2024 is voor alle ISO-normen voor managementsystemen (o.a. ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001, ISO-22000, etc.) een regel in de certificeringseisen toegevoegd in art. 4.1 (Inzicht in de organisatie en haar context): ‘De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering een relevant belangrijk punt (issue) is.
Daarnaast wordt in art. 4.2 een opmerking toegevoegd: ‘Relevante belanghebbenden kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering’.

Tijdens audits wordt aandacht aan deze nieuwe eis besteed en wordt beoordeeld of organisaties bekend zijn met de nieuwe eis en wat ermee is of wordt gedaan, dit kan direct tot afwijkingen leiden.

Het onderwerp klimaatverandering dient dus onderdeel gemaakt te worden van de beoordeling van de interne en externe issues die van toepassing zijn op uw organisatie. In onze methodiek hanteren we de SWOT methode. De kansen en bedreigingen die samenhangen met dit thema dienen daar in verwerkt te worden. Denk hierbij aan beperktere beschikbaarheid van grondstoffen als gevolg van droogte of nieuwe ontwikkelingen op gebied van energiemanagement.

Daarnaast dient klimaatverandering onderdeel te worden van de stakeholderanalyse. Denk daarbij aan overheidseisen ten aanzien van energie, klanteisen op gebied van CO2, verwachtingen richting leveranciers op gebied van terugbrengen uitstoot, etc.

Uiteraard kunnen we hier ook samen naar kijken. Wilt u dat? Laat het ons dan weten.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?