MKB

Omgevingswet De Omgevingswet is opgesteld in 2016 en uiteindelijk 6 keer uitgesteld. Na het besluit van de Eerste Kamer treedt deze op 1 januari 2024 officieel inwerking. De Omgevingswet vervangt het Activiteitenbesluit. Onder de Omgevingswet wijzigt de structuur van de milieuregels: De regels gelden voor activiteiten i.p.v....

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?