MKB

Klimaatverandering in de ISO managementsysteemnormen Op 29 februari 2024 publiceert de ISO organisatie amendementen voor alle managementsysteemnormen waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt wordt in de contextanalyse. Deze amendementen gaan gelden voor bekende en breed gebruikte normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, enz. Het...

Omgevingswet De Omgevingswet is opgesteld in 2016 en uiteindelijk 6 keer uitgesteld. Na het besluit van de Eerste Kamer treedt deze op 1 januari 2024 officieel inwerking. De Omgevingswet vervangt het Activiteitenbesluit. Onder de Omgevingswet wijzigt de structuur van de milieuregels: De regels gelden voor activiteiten i.p.v....

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?