MKB

Verplichte aandacht voor klimaatverandering in alle ISO-normen voor managementsystemen In februari 2024 is voor alle ISO-normen voor managementsystemen (o.a. ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001, ISO-22000, etc.) een regel in de certificeringseisen toegevoegd in art. 4.1 (Inzicht in de organisatie en haar context): ‘De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering...

Veelvoorkomende afwijkingen bij ISO-45001 audits Gedurende de audits constateren wij regelmatig dezelfde afwijkingen als het aankomt op de ISO 45001 norm. Hieronder wordt weergegeven welke afwijkingen dit precies zijn: • Gebrek aan documentatie: Een veelvoorkomende non-conformiteit is onvoldoende documentatie om aan te tonen dat processen zijn geïmplementeerd...

Interne audit uitbesteden? Een interne audit ISO 9001 is een cruciale stap om te controleren of een organisatie voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm. Laten we eens kijken waarom sommige bedrijven ervoor kiezen om deze audits door een adviesbureau te laten uitvoeren: Kennis en Expertise: Het...

Contextanalyse volgens ISO-9001:2015 1. Stakeholderanalyse: De contextanalyse begint met het in beeld brengen van relevante interne en externe factoren. Een goede manier om dit te doen is een SWOT-analyse. Hierbij wordt gekeken naar: Sterktes en Zwaktes (interne factoren); Kansen en Bedreigingen (externe factoren). ...

Veelvoorkomende afwijkingen bij ISO-14001-audits Bij ISO 14001-audits komen bepaalde afwijkingen regelmatig voor. Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende valkuilen die tijdens deze audits kunnen optreden: 1. Ontbreken van een effectief proces om te toetsen aan wettelijke eisen: dit staat met stip op nummer één. Het is...

ISO 9001:2025 - De vernieuwde kwaliteitsnorm De ISO 9001:2015 is een bekende norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm wordt momenteel geüpdatet naar een nieuwe versie. Er wordt gesproken over de ISO 9001:2025. Wat zijn de wijzigingen en verbeteringen die we kunnen verwachten? Momenteel zijn er nog niet veel details...

Klimaatverandering in de ISO managementsysteemnormen Op 29 februari 2024 publiceert de ISO organisatie amendementen voor alle managementsysteemnormen waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt wordt in de contextanalyse. Deze amendementen gaan gelden voor bekende en breed gebruikte normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, enz. Het...

Omgevingswet De Omgevingswet is opgesteld in 2016 en uiteindelijk 6 keer uitgesteld. Na het besluit van de Eerste Kamer treedt deze op 1 januari 2024 officieel inwerking. De Omgevingswet vervangt het Activiteitenbesluit. Onder de Omgevingswet wijzigt de structuur van de milieuregels: De regels gelden voor activiteiten i.p.v....

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?