Foodsector

Afgelopen zomer heeft Food Compass een nieuwsbericht geplaatst over de aanscherping van de meldplicht voor bedrijven, door de NVWA. Naar aanleiding hiervan heeft Food Compass recent besloten haar werkwijze bij MRL overschrijdingen aan te passen. In het verleden ontving de deelnemer bij een MRL overschrijding (wanneer het...

Afgelopen vrijdag 9 december is er vanuit de GFSI organisatie een bericht uitgegeven over het intrekken van de GFSI erkenning van alle IFS certificaten. Het is niet geheel duidelijk wat de reden is van de schorsing. Wel is duidelijk dat de schorsing in gaat per...

Nieuw Position Statement BRC S&D Versie 4 van het position statement behorende bij BRC S&D is gepubliceerd op 15/11/2022. In dit position statement staan diverse punten die reeds in werking zijn getreden. Nummer 4 en 5 van dit document treden echter in 2023 in werking. Nummer 4 vanaf...

Nieuwe regels knaagdierbeheersing vanaf 1/1/2023 Nu mogen knaagdieren nog met chemische middelen bestreden worden, zodra beperkingsmaatregelen niet effectief blijken. Dat mag u zelf als klein agrarisch bedrijf, maar enkel indien u een licentie Knaagdierbestrijding agrarische bedrijven (KBA) heeft. Vanaf 1 januari 2023 is dit niet meer...

Nieuwe besluitenlijst Board of Stakeholders FSSC22000 In september 2022 is er een nieuwe publicatie gekomen van de BoS-list betreft de aanvullende eisen van de FSSC. Voornaamste wijziging is de aanpassing van de eisen ten aanzien van omgevingsmonitoring. Voorheen was dat gericht op allergenen en microbiologie. De...

Broker ook onderdeel van FSSC22000 In de nieuwe versie van de FSSC22000, versie 6, zal er een scope-uitbreiding zijn waardoor de Brokers nu ook onder de scope van FSSC22000 gecertificeerd kunnen worden. Deze uitbreiding wordt verwacht vanaf Q2-2023. Bent u benieuwd wat dat gaat bieden aan...

Informatieblad 64 en Informatieblad 65 zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samengevoegd tot een informatieblad. Het nieuwe informatieblad 64 is een handreiking dat het aantal controlemogelijkheden beschrijft die levensmiddelenbedrijven kunnen toepassen bij het beheersen van de relevante gevaren verbonden aan de inkoop van...

Op 1 augustus werd de nieuwe BRC Food 9 gepubliceerd op de website van BRC Global Standards. Vanaf 1 februari 2023 gaan de eerste audits door tegen dit nieuwe normschema. Alle uitgegeven certificaten van audits voor deze datum op basis van versie 8 blijven geldig...

Een van de nieuwe elementen in de nieuwe versie van de GMP+-norm, de GMP+ Feed Certification scheme 2020, is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze norm. De norm zegt hierover het volgende: 4. De context van het GMP+ gecertificeerde bedrijf Elk GMP+ gecertificeerd bedrijf maakt deel uit van...

Medio zomer 2022 wordt IFS Food v8 verwacht. Enige tijd terug is de draft versie van IFS Food 8 al verschenen. De IFS Food standaard wordt gewijzigd om te voldoen aan de Codex Alimentarius CXC 1-1969 versie 2020. Wilt u meer weten over de wijzigingen. Neem dan...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?