Foodsector

Food Fraude Analyse Wat is food fraude? Food fraude is bedrog met als doel winstbejag. Dit is niets nieuws. Zelfs de Romeinen deden al water bij de wijn om deze duurder te kunnen verkopen. Dit is ook het basisprincipe van onze Warenwet. Hierbij moeten alle risico’s in kaart gebracht...

Aanpak mbt Fooddefense Wat is food defense? Food defense is het beveiligen van uw bedrijf tegen kwaadwillige acties die de veiligheid van een product bedreigen, bijvoorbeeld opzettelijke besmettingen. Het verschil met voedselveiligheid is, dat HACCP uitgaat van onopzettelijke besmettingen. Het thema food defense is ontstaan in de VS na...

Opleiden van medewerkers In een vorig artikel hebben we het gehad over een competentiematrix. Dat is een overzicht van alle medewerkers, de competenties die per functie vereist zijn en de beoordeling van het bestande niveau van de betreffende medewerkers op de betreffende competentie. Daar komt dan...

Beheersing vaardigheden op sleutelposities Het is voor de continuïteit van bedrijven van essentieel belang dat ze hun sleutelfuncties goed geborgd hebben. Dat wil zeggen dat deze functies continu uitgevoerd moeten kunnen worden.  Een organisatie kan altijd te maken krijgen met uitval door bijvoorbeeld zwangerschap of vertrek...

Doe je een interne audit enkel omdat het moet of probeer je er ook echt iets uit te halen waarmee je bedrijf een stapje verder komt? Wat is een interne audit? Een interne audit is een onderzoek dat je binnen je eigen bedrijf doet om inzicht te krijgen...

Hebt u uw leveranciersafspraken goed in beeld? Vanuit voedselveiligheids- en kwaliteitsnormen wordt van u gevraagd uw leveranciers te beoordelen op hun prestaties en de borging van hun processen. Leveranciersaudits zijn een methode om hier invulling aan te geven. Naast het voldoen aan eisen van certificeringssystemen is het...

Binnen de verschillende voedselveiligheidsnormen wordt van bedrijven verwacht dat ze periodiek een inspectie doen van de productieactiviteiten en bedrijfsomgeving ten aanzien van orde, netheid en hygiëne. De frequentie die wordt voorgeschreven varieert per norm. Zo vraagt de BRC bijvoorbeeld om een maandelijkse inspectie en laten andere...

Binnen de voedselveiligheidsnormen en sinds kort ook binnen de Europese wetgeving (EG 852/2004, bijlage 1) is voedselveiligheidscultuur een belangrijk thema geworden. Cultuur omvat de normen en waarden van uw organisatie. Het is een essentiële voorwaarde dat de voedselveiligheidscultuur in een organisatie optimaal is om een voedselveiligheid...

Binnen BRC wordt weer gewerkt aan de revisie van de BRC Global Standard for Food Safety. De laatste en momenteel geldende versie is de versie 8, gepubliceerd 1/8/2018. Er is een commentaarronde geweest waarin iedereen bij BRC kenbaar kon maken wat naar zijn/haar idee gewijzigd...

Het is belangrijk dat u goed nagaat of eventuele claims die u op verpakkingen plaatst wel terecht en correct geformuleerd zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd. Claims kunnen voorkomen op etiketten van levensmiddelen, maar ook in folders, op...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?