IFS Logistics

11 jan IFS Logistics

Sinds december 2023 is versie 3 van de IFS Logistics standaard gepubliceerd en volgt daarmee de 2.3 versie op.

Er is een overgangstermijn vastgesteld voor bedrijven waarmee het pas verplicht wordt om vanaf 1 december 2024 aan deze nieuwe IFS logistics versie 3 regels te voldoen.

De grootste wijzigingen betreffen vooral de uitbreiding/wijziging van product scopes en activiteiten. Zo is er naast de reeds bestaande scopes ook specifiek aandacht voor voedermiddelen en voor logistieke processen zoals eenvoudige ompakprocessen of stickeren van goederen. Tevens wordt er meer aandacht gegeven aan geheel of gedeeltelijke uitbestede processen.

De standaard is qua opbouw meer in lijn met de overige IFS standaarden geschreven en heeft extra aandacht voor enkele thema’s zoals food safety culture (o.a. bewustzijn en training) en klanteisen. Naast deze grotere wijzigingen bevat de norm veel tekstuele aanpassingen of kleine aanvullingen waardoor meer duidelijkheid wordt gegeven wat er verwacht wordt bij de diverse opslag en transport activiteiten.

De overgangstermijn lijkt nog ver maar zoals vaker bij dit soort wijzigingen is het verstandig om op tijd te starten.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?