Versie 6 van de FSSC 22000 norm gepubliceerd

20 apr Versie 6 van de FSSC 22000 norm gepubliceerd

Versie 6 van de FSSC 22000 norm gepubliceerd

Stichting FSSC 22000 heeft deze maand versie 6 van de FSSC 22000 norm gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • Opname van eisen m.b.t. duurzaamheid (er dienen duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld te worden).
  • Wijzigingen m.b.t. continue verbetering van het Food Safety Management System.
  • Opname van ISO eisen voor het uitvoeren van audits en certificering van Food Safety Management Systems.
  • Het scope schema is aangepast, er zijn wijzigingen aangebracht in de verschillende categorieën waarvoor bedrijven gecertificeerd kunnen worden.
  • Ten slotte: er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in bestaande normeisen en toevoeging van nieuwe normeisen. Voor meer inhoudelijke informatie hieromtrent kunt u terecht bij Kleemans.

Tot en met 31 maart 2024 kunnen externe FSSC 22000 audits nog plaatsvinden op basis van versie 5.1 van de norm. Vanaf 1 april 2024 moeten alle audits uitgevoerd worden aan de hand van versie 6 van de norm.

Kleemans helpt u graag bij het updaten van uw FSMS zodat uw bedrijf voldoet aan versie 6 van de FSSC 22000!Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?