Het voedingscentrum publiceert vernieuwde Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie (2023)

02 mei Het voedingscentrum publiceert vernieuwde Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie (2023)

Het voedingscentrum publiceert vernieuwde Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie (2023) 

Op 1 Mei 2023 is de vernieuwde Hygiënecode die geldt voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie uitgekomen. Deze nieuwe versie vervangt de bestaande ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ uit 2016 en de ‘Hygiënecode voor voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ uit 2014.  

De Hygiënecodes uit 2014 en 2016 zijn nog in een overgangstermijn van 2 maanden geldig tot 1 Juli 2023, hierna mag alleen nog maar gewerkt worden met de vernieuwde versie ‘Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie’ (editie 2023). 

De grootste wijziging betreft het samenvoegen van de twee bestaande Hygiënecodes, wat voor meer duidelijkheid moet zorgen. Zo ligt het niet meer aan de vorm van de zorg, maar aan de processen op gebied van eten en drinken wat er moet gebeuren om de voedselveiligheid te garanderen. 

Verder zijn er minder standaardregistraties nodig voor zorginstellingen. Zo blijft het van belang dat  producten in de opslag en bij ontvangst de juiste temperatuur hebben en dat dit wordt gecontroleerd, maar het is niet meer nodig om hier standaard een formulier voor in te vullen. In de nieuwe Hygiënecode ligt de focus meer op dat de medewerkers weten op welke temperatuur de koelkast moet staan en dat ze dit controleren en dat ze actie ondernemen als de temperatuur niet op orde is. 

Deze vernieuwde versie moet de praktijk meer duidelijkheid en minder registraties geven zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. 

 Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?