Contextanalyse volgens ISO-9001:2015

29 feb Contextanalyse volgens ISO-9001:2015

Contextanalyse volgens ISO-9001:2015
1. Stakeholderanalyse:

  • De contextanalyse begint met het in beeld brengen van relevante interne en externe factoren. Een goede manier om dit te doen is een SWOT-analyse. Hierbij wordt gekeken naar:
   • Sterktes en Zwaktes (interne factoren);
   • Kansen en Bedreigingen (externe factoren).
  • De contextanalyse bestaat daarnaast uit een stakeholderanalyse. Hierbij is het belangrijk om:
   • Het team dat betrokken is bij de analyse vast te stellen. Dit kunnen verschillende mensen uit verschillende lagen van de organisatie zijn, waaronder het managementteam, verkopers en medewerkers in het primaire proces.
   • Verwachtingen van en naar stakeholders te begrijpen en hierop in te spelen op strategisch niveau.
   • De eisen, verwachtingen en wensen van en naar stakeholders te identificeren en te toetsen op naleving.

2. Risicoanalyse:

  • Na de contextanalyse volgt de risicoanalyse. Hierbij is het van belang om:
   • Risico’s en kansen in kaart te brengen die van invloed zijn op de organisatie.
   • Deze risico’s en kansen te managen om de kwaliteit en prestaties te verbeteren.

Kortom, een grondige contextanalyse helpt organisaties om hun ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem effectief af te stemmen op de interne en externe ontwikkelingen en de verwachtingen van en naar stakeholders. Het is een waardevol hulpmiddel om kwaliteit en continue verbetering te waarborgen.Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?