Klimaatverandering in de ISO managementsysteemnormen

15 feb Klimaatverandering in de ISO managementsysteemnormen

Klimaatverandering in de ISO managementsysteemnormen

Op 29 februari 2024 publiceert de ISO organisatie amendementen voor alle managementsysteemnormen waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt wordt in de contextanalyse. Deze amendementen gaan gelden voor bekende en breed gebruikte normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, enz.

Het voorgestelde amendement is een aanvulling op de contextanalyse, waarbij expliciet wordt vereist dat bedrijven moeten bepalen of klimaatverandering een relevante issue is. Daarnaast wordt gesteld dat eisen gerelateerd aan klimaatverandering ook geïnitieerd kunnen worden vanuit relevante stakeholders.

Op dit moment is de RvA zich aan het beraden over hoe deze wijzigingen moeten worden ingevoerd door de geaccrediteerde certificatie-instellingen. Hierbij wordt gekeken naar een acceptabele transitieperiode, die de gelegenheid geeft aan bedrijven en certificerende instellingen om zich hierop voor te bereiden. Zodra deze regels vastgesteld zijn, communiceren we dit vanuit Kleemans.

Het is in deze periode van het jaar, waarin traditioneel veel contextanalyses worden voorzien van een update, verstandig om klimaatverandering mee te nemen als thema. Vanuit Kleemans kunnen we hierin uiteraard met u meedenken.Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?