Veelvoorkomende afwijkingen bij ISO-14001-audits

29 feb Veelvoorkomende afwijkingen bij ISO-14001-audits

Veelvoorkomende afwijkingen bij ISO-14001-audits

Bij ISO 14001-audits komen bepaalde afwijkingen regelmatig voor. Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende valkuilen die tijdens deze audits kunnen optreden:

1. Ontbreken van een effectief proces om te toetsen aan wettelijke eisen: dit staat met stip op nummer één. Het is essentieel om te controleren of uw organisatie voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Daarnaast is het belangrijk om zicht te hebben op mogelijke veranderingen in deze wet- en regelgeving. De transitie van het Activiteitenbesluit naar de Omgevingswet is hier een goed voorbeeld van.
2. Onvoldoende kennis van normelementen: het is een uitdaging om alle normelementen evenveel aandacht te geven en scherp te houden. Auditoren kijken naar verschillende aspecten, en soms kunnen bepaalde elementen over het hoofd worden gezien. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van alle relevante normen en eisen.
3. Gebrek aan bewijsvoering: tijdens een audit is het cruciaal om voldoende bewijs te kunnen leveren dat uw milieumanagementsysteem effectief werkt. Als er onvoldoende documentatie of bewijs is, kan dit leiden tot afwijkingen.
4. Onvoldoende betrokkenheid van het management: het management moet actief betrokken zijn bij het milieumanagementsysteem. Als er gebrek aan leiderschap of betrokkenheid is, kan dit leiden tot afwijkingen.
5. Onvoldoende interne communicatie: een goede communicatie binnen de organisatie is van groot belang. Als medewerkers niet goed op de hoogte zijn van het milieubeleid en de procedures, kan dit leiden tot afwijkingen.

Vanuit Kleemans hebben we veel ervaring met ISO 14001 en milieumanagementsystemen. Waar nodig kunnen we u ondersteunen.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?