IFS Food

IFS Food certificering

Laatste ontwikkelingen

IFS Food versie 7 is in oktober 2020 gepubliceerd en bedrijven hebben 9 maanden de tijd gehad om zich aan deze nieuwe versie te conformeren. Vanaf 1/7/2021 wordt er geaudit volgens IFS Food versie 7. De norm is te downloaden op de website van IFS. Voldoet uw organisatie op dit moment nog niet aan de IFS Food versie 7 norm? Neem dan direct contact met ons op.

Doctrines

Let ook op de doctrines die bij de norm horen zoals die op de website van IFS terug te vinden zijn. Download dus niet enkel de norm maar check ook of er nog doctrines zijn die voor de norm van toepassing zijn. Doctrines zijn een soort aanvullingen op de norm zelf en worden ook als onderdeel van de norm geaudit.

Belangrijke wijzigingen versie 7 (niet volledig, maar een aantal relevante wijzigen):

  1. Iedere 3e certificeringsaudit zal onaangekondigd zijn
  2. Ieder IFS Food gecertificeerd bedrijf moet een GLN hebben
  3. Meer focus op praktijkbeheersing in plaats van theorie. Er zijn nog altijd veel documentaire eisen, maar dat is wel wat minder geworden.
  4. Verduidelijking van een aantal begrippen.
  5. Het certificatieprotocol (de manier waarop de audits gedaan moeten worden) is veranderd.
  6. Meer aandacht voor het onderwerp voedselveiligheidscultuur

Er is een checklist beschikbaar met de vergelijking van versie 6.1 en versie 7 om u een goed inzicht te geven in de wijzigingen.

Waarom IFS food certificering?

De IFS Food (versie 7) is gericht op de levensmiddelenproductiebedrijven. Indien u levensmiddelen produceert, verpakt, bewerkt, etc. dan is deze norm voor uw activiteiten van toepassing. IFS-certificering wordt met name vanuit de Duitse retailmarkt gevraagd, maar is ook een van de GFSI-erkende normen en is dus ook voor andere markten van toepassing. Het is aan te raden de verschillende voor u mogelijk voedselveiligheidsnormen naast elkaar te leggen en te beoordelen welke het beste bij u past. Zie onze download voor het voedselveiligheidssysteem.

Neem contact met ons op

Certificeringen helpen u bij het beheren van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen. Wilt u advies over de IFS food certificering voor uw organisatie, een training volgen of meer informatie ontvangen? Laat het ons weten en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen en adviseren u graag.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals de download “IFS Food versie 7”

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Inhoud van de norm

De IFS food norm bestaat uit de volgende onderdelen:

• Verantwoordelijkheid van het hogere management; waaronder voedselveiligheidsbeleid en voedselveiligheidscultuur,

• Voedselveiligheid- en kwaliteitsmanagementsysteem; waaronder systemen (o.a. HACCP) om aan de wettelijke eisen te voldoen alsmede aan klanteisen,

• Resource Management; waaronder personeel, werrkomgeving, hygiene, etc.,

• Operationele processen; productieomstandigheden om te kunnen produceren volgens wet- en regelging en conform klanteisen,

• Metingen, analyses en verbeteringen; inspecties, metingen, monitoring, validatie en corrigerende acties,

• Food/product defense-analyse.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor het behalen en/of behouden van een IFS Food certificering.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en ondersteunen bij certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
  • Het uitvoeren van audits (interne audits en/of leveranciersaudits);
  • Het verzorgen van trainingen/informatiebijeenkomsten.

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?