IFS Food

IFS Food certificering

IFS Food Certificering

IFS Food is een norm die bedoeld is voor productiebedrijven die daadwerkelijk voedingsmiddelen of grondstoffen verwerken en dus niet alleen verhandelen of vervoeren. Voor die bedrijven zijn namelijk de IFS Logistics en de IFS Broker van toepassing. 

Laatste ontwikkelingen

IFS Food versie 8 is in April 2023 gepubliceerd en bedrijven die gecertificeerd zijn voor de IFS Food versie 7 hebben 9 maanden de tijd gehad om zich aan deze nieuwe versie te voldoen. Vanaf Januari 2024 wordt er verplicht geaudit volgens IFS Food versie 8. De norm is te downloaden op de website van IFS. Voldoet uw organisatie op dit moment nog niet aan de IFS Food versie 8 norm? Neem dan direct contact met ons op.

De recente update van de IFS Food-norm is vooral ingegeven door de wens om gelijke tred te houden met de vernieuwde Codex-normen van 2020 en de ISO 22003-2. Deze vernieuwde versie sluit nu beter aan bij deze internationale richtlijnen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de afstemming van de eisen in Hoofdstuk 2 van de norm op HACCP-normen, terwijl Hoofdstuk 4 nauwer aansluit bij de Codex-normen. 

Een andere reden voor de herziening was het streven naar minder bureaucratie. Dit heeft geleid tot minder strikte regels en een kortere tijd voor rapportage. De aanpassingen zijn bedoeld om de implementatie van de norm soepeler te laten verlopen en organisaties flexibeler te maken in hun nalevingsprocedures. 

Daarnaast is de herziening gebaseerd op feedback van eerdere versies. Er is extra aandacht besteed aan de gebruikte termen, met aanpassingen voor meer duidelijkheid en minder ruimte voor interpretatieverschillen. Ook is het concept van continue verbetering geïntegreerd, waarbij lessen uit eerdere implementaties zijn meegenomen om de norm verder te verfijnen en aan te passen aan de voortdurend veranderende behoeften van de voedselindustrie. 

Doctrines

Let ook op de doctrines die bij de norm horen zoals die op de website van IFS terug te vinden zijn. Download dus niet enkel de norm maar check ook of er nog doctrines zijn die voor de norm van toepassing zijn. Doctrines zijn een soort van aanvullingen op de norm zelf en worden ook als onderdeel van de norm geaudit.

Belangrijke wijzigingen versie 8 (niet volledig, maar een aantal relevante wijzigen):

  1. Door de hele norm zijn er aanvullingen met betrekking tot duurzaamheid, legaliteit en authenticiteit meegenomen, zoals in het bedrijfsbeleid. 
  2. De eisen rondom voedselveiligheidscultuur zijn duidelijker geformuleerd. Zo dienen er doelen te worden vastgelegd op het gebied van planning, communicatie en opleiding. 
  3. Er zijn toevoegingen gedaan aan de eisen voor de hygiëneregels. 
  4. Aangescherpte eisen voor allergenenbeheer, omgaan met chemicaliën, testapparatuur en het validatieproces. 

Er is een checklist beschikbaar met de volledige vergelijking tussen de versie 7 en de versie 8 om u een goed inzicht te geven in de wijzigingen. 

Waarom IFS food certificering?

De IFS Food (versie 8) is gericht op de levensmiddelenproductiebedrijven. Indien u levensmiddelen produceert, verpakt, bewerkt, etc. dan is deze norm voor uw activiteiten van toepassing. IFS-certificering wordt met name vanuit de Duitse retailmarkt gevraagd, maar is ook een van de GFSI-erkende normen en is dus ook voor andere markten van toepassing. Het is aan te raden de verschillende voor u mogelijk voedselveiligheidsnormen naast elkaar te leggen en te beoordelen welke het beste bij u past. Zie onze download voor het voedselveiligheidssysteem.

Neem contact met ons op

Certificeringen helpen u bij het beheren van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen. Wilt u advies over de IFS food certificering voor uw organisatie, een training volgen of meer informatie ontvangen? Laat het ons weten en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen en adviseren u graag.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals de download “IFS Food versie 7”

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Inhoud van de norm

De IFS food norm bestaat uit de volgende onderdelen:

• Verantwoordelijkheid van het hogere management; waaronder voedselveiligheidsbeleid en voedselveiligheidscultuur,

• Voedselveiligheid- en kwaliteitsmanagementsysteem; waaronder systemen (o.a. HACCP) om aan de wettelijke eisen te voldoen alsmede aan klanteisen,

• Resource Management; waaronder personeel, werrkomgeving, hygiene, etc.,

• Operationele processen; productieomstandigheden om te kunnen produceren volgens wet- en regelging en conform klanteisen,

• Metingen, analyses en verbeteringen; inspecties, metingen, monitoring, validatie en corrigerende acties,

• Food/product defense-analyse.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor het behalen en/of behouden van een IFS Food certificering.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en ondersteunen bij certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
  • Het uitvoeren van audits (interne audits en/of leveranciersaudits);
  • Het verzorgen van trainingen/informatiebijeenkomsten.

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?